Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης, Ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα CO και Ασφαλείας, στο ξενοδοχείο Hilton Athens.

Το Hilton Athens είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο – είναι κληρονομιά και ορόσημο, κεντρικός προορισμός σε προνομιακή τοποθεσία και κόμβος για την επιχειρηματική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Αθήνας.

Πυρανίχνευση – Κατασβέσεις: Στο συγκρότημα του ξενοδοχείου έχουν εγκατασταθεί δύο κεντρικοί διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες Πυρανίχνευσης 20 βρόχων, με περίπου 4.000 περιφερειακά υλικά του οίκου Notifier USA, με πιστοποιήσεις UL/FM. Οι δύο κεντρικοί πίνακες είναι διασυνδεδεμένοι σε κλειστό δακτύλιο δικτύου (peer to peer network) με τους επαναληπτικούς πίνακες δικτύου και το σταθμό γραφικών παραστάσεων – του ιδίου κατασκευαστή – για πλήρη έλεγχο και παραμετροποίηση του συστήματος, ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πυρανίχνευσης και επιτήρησης.

Επιπρόσθετα, έχουν εγκατασταθεί 20 τοπικά συστήματα κατάσβεσης FM-200 σε διάφορους χώρους του ξενοδοχείου – Data Center, Computer rooms, ηλεκτρομηχανολογικούς και μηχανολογικούς χώρους. Έχουν ακόμα εγκατασταθεί 15 τοπικά συστήματα κατάσβεσης με Wet Chemical, στις Κουζίνες του ξενοδοχείου.

Στους χώρους των υπογείων στάθμευσης έχει εγκατασταθεί σύστημα ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα CO, του οίκου Ados, μέσω του οποίου υπάρχει έγκαιρος αυτόματος έλεγχος ενεργοποίησης ανεμιστήρων, για τον αερισμό των χώρων σε περίπτωση ανίχνευσης επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα CO πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Όλα ανωτέρω συστήματα επιτηρούνται από το ενοποιημένο σύστημα Πυρανίχνευσης, που διαθέτει έτοιμες και ενσωματωμένες από τον κατασκευαστή ειδικές εξισώσεις παραμετροποίησης μέσω αλγορίθμων, σχεδιασμένες για διαχείριση συναγερμών σε ξενοδοχεία, προς αποφυγή ψευδοσυναγερμών, ειδική διαχείριση για αποφυγή πανικού, investigation delays, τελικό στάδιο για την εκκένωση όλων των χώρων του ξενοδοχείου και πολλές ακόμα δυνατότητες.

Σύστημα Ασφαλείας: Σε χώρους του ξενοδοχείου έχει εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα συναγερμού του οίκου Honeywell, μέσω του οποίου επιτηρείται και ελέγχεται η απρόσκοπτη λειτουργία ευαίσθητων χώρων του συγκροτήματος του ξενοδοχείου.

Επιβλέπων Μηχανικός: Χάρης Τρισπιώτης