Συστήματα πυροπροστασίας στα εργοστάσια Θεσσαλονίκης, Οινόφυτων και Βόλου της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Βιομηχανία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2009-2017

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

E.I ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. , Γ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ALDES

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

E.I ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Πυροπροστασία

ΒΟΛΟΣ Addressable σύστημα πυρανίχνευσης Notifier

Το σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης αποτελείται από τον πίνακα ID-3000 ανιχνευτές καπνού και Θ/Δ καθώς και BEAMS στον χώρο της παραγωγής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό σύστημα addressable πυρανίχνευσης του οίκου Notifier UK, με περισσότερες από περιφερειακές 350 συσκευές.

Επίσης στους χώρους παραγωγής εγκαταστάθηκε σύστημα ανίχνευσης φυσικού αερίου και σύστημα κατάσβεσης με Novec 1230 σε χώρο υποσταθμού

ΟΙΝΟΦΥΤΑ Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση νέου Πυροσβεστικού Συγκροτήματος για τις ανάγκες Πυρόσβεσης με νερό του εργοστασίου στα Οινόφυτα

Μηχανικοί Έργου

Αργύρης Σιώπης, Στέλιος Στάθης, Θεογιάννης Ιωάννης