Μελέτη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφάλειας, Επιτήρησης και Ελέγχου πρόσβασης στο κτιριακό συγκρότημα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ, στην Λεωφόρο Συγγρού.

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος ΩΝΑΣΗ, ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής και σύγχρονης σχεδίασης, με πληθώρα τεχνολογικών καινοτομιών και εικαστικών παρεμβάσεων, κοσμεί την Αθήνα από τις αρχές του 2011. Το κτίριο των 15 επιπέδων στεγάζει μεταξύ άλλων 2 θέατρα, χώρο εκθεμάτων, χώρους φιλοξενίας καλλιτεχνών, σύγχρονο εστιατόριο και υπόγεια πάρκινγκ.

Τα εγκατεστημένα συστήματα έχουν κατανεμημένη αρχιτεκτονική και διασυνδέονται δικτυακά σε υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου εντός του κτιρίου, όπου φιλοξενούνται οι εξυπηρετητές (servers) και οι κεντρικοί ελεγκτές. Η διασύνδεση των συστημάτων γίνεται μέσω ενός ανεξάρτητου δικτύου οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων και μέγιστης διαθεσιμότητας, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση. Η δικτυακή δομή επιτρέπει τον χειρισμό των συστημάτων από πολλαπλές θέσεις με βάση τη λειτουργία κάθε χώρου. Για παράδειγμα από τη θέση εργασίας του φύλακα του χώρου εκθεμάτων, ή από τον φύλακα της εισόδου κοινού ή οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί.

Οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται μέσω της πλατφόρμας ενοποιημένης διαχείρισης συστημάτων Ασφάλειας, Ελέγχου Πρόσβασης και CCTV, σειρά WINPAK του Οίκου ΗΟΝΕΥWELL, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπεύθυνους ασφάλειας να ελέγχουν τους συναγερμούς-συμβάντα με ταυτόχρονη οπτική επιβεβαίωση, μέσα από ένα ενιαίο και έξυπνο γραφικό περιβάλλον. Τα επιμέρους συστήματα, αποτελούνται κατά κύριο λόγο από υλικά προηγμένης τεχνολογίας του οίκου ΗΟΝΕΥWELL.

Καρδιά του συστήματος CCTV είναι το σύστημα δικτυακών καταγραφέων (NVR) σειράς FUSION της HONEYWELL, με ευέλικτο λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου των κινητών και σταθερών εικονοληπτών της AXIS, αποθήκευση σε συστοιχίες RAID-5 και απόλυτη συνεργασία με το περιβάλλον ενοποιημένης διαχείρισης.

Τα συστήματα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης, σειρές GALAXY και PW αντίστοιχα, επίσης του οίκου HONEYWELL, είναι διευθυνσιοδοτούμενης τεχνολογίας, με υποστήριξη κατανεμημένης αρχιτεκτονικής, δυνατότητα επεκτάσεων και απόλυτη συνεργασία με το περιβάλλον WINPAK, εξασφαλίζοντας τον απομακρυσμένο έλεγχο των συστημάτων, την οπτικοποίηση των συμβάντων επί κατόψεων των χώρων, αλλά και την επαλήθευση τους μέσω προβολής του συσχετιζόμενου video.

Μηχανικός Έργου: Νικόλαος Σιάγας, Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Συντονισμού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ – MSc – ΑΙΤ prof MBA.