Συστήματα πυροπροστασίας για το Εργοστάσιο Σοκολατοποιίας στον Ασπρόπυργο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Βιομηχανίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2022

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

OSCAR ΑΒΕΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

OSCAR ΑΒΕΕ

Πυροπροστασία

Κατάσβεση με CO2

Πυρανίχνευση INIM

Γενικές Πληροφορίες

Στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Oscar έχουν εγκατασταθεί σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα Πυρανίχνευσης και Ολικής Κατάσβεσης για την Πυροπροστασία του Εργοστασίου. Το σύστημα Πυρανίχνευσης που εγκαταστάθηκε είναι του Ιταλικού οίκου ΙΝΙΜ. Τα συστήματα ολικής κατάσβεσης με CO2 είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την έγκυρη αντιμετώπιση της φωτιάς.

Μηχανικοί Έργων

Σ. Στάθης