Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των συστημάτων Πυρανίχνευσης και Μεγαφωνικής, Κατάσβεσης, Ασφάλειας και CCTV, στο πλαίσιο της ανακατασκευής του κτιρίου και μετατροπής του σε έναν σύγχρονο επαγγελματικό χώρο γραφείων.

Το ιστορικό κτίριο, όπου στεγαζόταν επί δεκαετίες το νοσοκομείο «Κυανός Σταυρός», πέρασε στο χαρτοφυλάκιο της TenBrinke Hellas. Το Μάρτιο του 2019, ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του, βάσει αντίστοιχων αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών μελετών, με σκοπό την αναβάθμισή του. Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου είναι 3.568 τ.μ. με 1 υπόγειο επίπεδο και 7 ορόφους ανωδομής.

Τα συστήματα τα οποία παραδόθηκαν σε πλήρη λειτουργία στον κατασκευαστή του έργου EMD Constructions, είναι: σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης κοινόχρηστων χώρων, οκτώ αυτόνομα κεντρικά συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης ισάριθμων ιδιοκτησιών, συστήματα κατάσβεσης με αεροζόλ στους μηχανολογικούς χώρους, σύστημα μεγαφωνικής σε συνεργασία με τα συστήματα πυρανίχνευσης, σύστημα ασφάλειας του κτιρίου με ενσωματωμένες μονάδες ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμους χώρους, καθώς και σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής (CCTV).

Συστήματα Πυρανίχνευσης κατά ΕΝ54: Το σύστημα πυρανίχνευσης κοινόχρηστων χώρων αποτελείται από διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα ενός βρόχου τύπου Smartloop1010/G του Ιταλικού οίκου Inim, που επιτηρεί περίπου 30 περιφερειακά υλικά. Σε κάθε ένα από τα οκτώ επίπεδα έχουν εγκατασταθεί άλλοι οκτώ πίνακες Smartloop1010/G, που επιτηρούν 237 περιφερειακά υλικά.

Οι πίνακες είναι διασυνδεμένοι και ο πίνακας των κοινοχρήστων επιτηρεί όλους τους υπόλοιπους πίνακες πυρανίχνευσης μέσω δικτύου Bus και ειδικών καρτών επικοινωνίας, καθώς και τα συστήματα κατασβέσεων. Ο πίνακας πυρανίχνευσης μπορεί να ενημερώνει το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ του Ομίλου Ζαριφόπουλος, μέσω του συστήματος ασφάλειας.

Σύστημα Ασφάλειας κοινόχρηστων χώρων: Το σύστημα Ασφάλειας αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα 10100L του Ιταλικού οίκου Inim, το οποίο επεκτείνεται μέσω ειδικών μονάδων/καρτών, που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των κοινόχρηστων χώρων. Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί ώστε να ενσωματώσει και πρόσθετα συστήματα ασφάλειας, που ενδεχομένως θα ζητηθούν στο μέλλον για τα γραφεία του κάθε ορόφου ξεχωριστά.

Το σύστημα έχει συνδεθεί και επιτηρείται μέσω 3G συσκευής από το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ.

Συστήματα Κατασβέσεων: Τα συστήματα κατάσβεσης αφορούν τους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους του κτιρίου (χώρος Μέσης Τάσης και χώρος Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης). Τα συστήματα απαρτίζονται από μονάδες αεροζόλ, οι οποίες συνεργάζονται με τοπικούς πίνακες τύπου SigmaXT του οίκου Kentec.

Σύστημα Μεγαφωνικής κατά ΕΝ54: Το σύστημα μεγαφωνικής αποτελείται από την κεντρική μονάδα τεσσάρων ζωνών τύπου PAW4502-V του ιταλικού οίκου Inin, το οποίο διαθέτει πιστοποιήσεις ΕΝ54-16 και ΕΝ54-4 για συνεργασία με συστήματα πυρανίχνευσης, επίσης πιστοποιημένα κατά EN54.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αναγγελίας αυτοματοποιημένων μηνυμάτων για τη σωστή και άμεση εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση περιστατικού φωτιάς. Επιπλέον, είναι δυνατή η ομιλία και η μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων από τον εκάστοτε διαχειριστή μέσω του σταθμού ανακοινώσεων, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στην κεντρική μονάδα. Το σύστημα δύναται να αναπαράγει και μουσική μέσω εξωτερικής μονάδα αποθήκευσης.

Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής καμερών (CCTV): Το σύστημα παρακολούθησης είναι του οίκου Dahua, αποτελείται από κάμερες ανάλυσης 4ΜP τοποθετημένες σε ιδανικά για τη βέλτιστη εποπτεία του κτιρίου σημεία. Τα δεδομένα βίντεο αποθηκεύονται στα δύο καταγραφικά, το καθένα από τα οποία διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης έως 16 καμερών. Το σύστημα μπορεί να διαχειρίζεται μέσω τοπικού δικτύου από Η/Υ, αλλά και απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου από επιπλέον χρήστες (μέσω smartphone, tablet κ.α.).

Τέλος, το σύστημα CCTV μπορεί να επιτηρείται και να διαχειρίζεται και από το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ, για επαλήθευση περιστατικών εάν απαιτηθεί.

  • Επιβλέπων μηχανικός: Γιώργος Στρατάκης