Έλεγχος και Ρύθμιση Κυκλοφορίας Οχημάτων & Πεζών σε Κόμβο Κεντρικών Αποθηκών Ξηρού Φορτίου του Ομίλου ΑΒ στην Μάνδρα Αττικής

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Αλυσίδες Τροφίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΑΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Τεχνική Υπηρεσία ΑΒ, Τμήμα Ασφαλείας ΑΒ, Τμήμα Κίνησης & Οχημάτων ΑΒ, Τεχνική Εταιρεία ABM MEPE, Τεχνική Εταιρεία ERLU-TEC, Τεχνική Εταιρεία NICOLIS

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΑΕ

CCTV

Προμήθεια και Τοποθέτηση εξωτερικών καμερών

BMS

Τοποθέτηση ελεγκτή για ενοποίηση συστημάτων access control, Η/Μ μπαρών, Φωτεινών σηματοδοτών και προγραμματισμό σεναρίων.

Access Control

Προμήθεια & Τοποθέτηση καρταναγνωστών οχημάτων και τουρνικέ πεζών

Άλλο

Προμήθεια και τοποθέτηση Η/Μ μπαρών και βρόχων και φωτεινών σηματοδοτών

Μηχανικός Έργου

Θεοδοσόπουλος Γιώργος