Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Εταιρεία Ηγέτης 50 και πλέον χρόνια, στον κλάδο παροχής ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας, Πυρασφάλειας & Ελέγχου, ζητά:

Μηχανικό Πωλήσεων για το τμήμα Αυτοματισμού (BMS) στην Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Αυτοματισμού, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συστήματα αυτοματισμού (κτιριακού ή/και βιομηχανικού)
 • Κατανόηση λειτουργικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων HVAC (συστήματα κλιματισμού/αερισμού, παραγωγή θερμού/ψυχρού νερού κλπ)
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Κατανόηση υδραυλικών, ηλεκτρολογικών σχεδίων, μελετών κλιματισμού και αυτοματισμού.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση
 • Η γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού (AUTOCAD κ.α.) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία οικονομο-τεχνικής λύσης σε συστήματα αυτοματισμού BMS.
 • Ανάλυση αγοράς για την επίτευξη της βέλτιστης οικονομο-τεχνικής μελέτης ανά τύπο έργου
 • Follow up προσφορών
 • Δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών
 • Επαφή με μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και τελικούς χρήστες
 • Υποστήριξη προς το τεχνικό τμήμα για την ορθή υλοποίηση του έργου
 • After sales support

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μηνιαίο μισθό
 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν επιθυμείτε να κάνετε καριέρα στη μεγαλύτερη εταιρεία Συστημάτων Ασφαλείας & Ελέγχου με ηγετική θέση στην αγορά και σας διακρίνει η ομαδικότητα η συνέπεια και ο επαγγελματισμός, παρακαλώ στείλτε το  Βιογραφικό σας  Σημείωμα στο hr@zarifopoulos.com  με την ένδειξη-Θέμα «Για τη Θέση Μηχανικός πωλήσεων Τμήματος Αυτοματισμού (BMS)»

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.