Η υιοθέτηση των συνδεδεμένων λύσεων για το σπίτι παραμένει σε πρώιμο στάδιο, με μόνο το 10% των νοικοκυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, να έχουν υιοθετήσει λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με το έξυπνο σπίτι, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της εταιρείας ερευνών αγοράς Gartner.

Μπορεί το μέλλον μας να προδιαγράφεται πλήρως συνδεδεμένο, ωστόσο, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, που συνδέονται με την ψηφιοποίηση της καθημερινότητας μας και τις υπηρεσίες “connected home”, βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως διαπιστώνεται στα συμπεράσματα της έρευνας για το “συνδεδεμένο σπίτι”, που διενεργήθηκε το 2ο εξάμηνο του 2016 ανάμεσα σε 10.000 καταναλωτές.

Παρά το γεγονός ότι τα νοικοκυριά στον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν αρχίσει να κάνουν χρήση τέτοιων λύσεων (συσκευές που συνδέονται μεταξύ τους και με το Διαδίκτυο και αλληλοεπιδρούν), οι πάροχοι έχουν πολύ δρόμο για να πείσουν τους καταναλωτές και να κάνουν αυτές τις λύσεις ελκυστικές για τους πελάτες, ώστε η αγορά να αποκτήσει σημαντικό μέγεθος.

Στην έρευνα Connected Home Solutions Remain in the Early Adopter Stage, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, εάν μπορούσαν να ελέγχουν εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία και το φωτισμό του σπιτιού τους (οικιακός αυτοματισμός), ενώ η μεγαλύτερη διείσδυση μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε στα συστήματα συναγερμού ασφαλείας στο σπίτι.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι η αγορά της Δυτικής Ευρώπης είναι επίσης στα σπάργανα, όσον αφορά τις πωλήσεις των «έξυπνων» προϊόντων για το σπίτι, ενώ το σύνολο της Ευρωπαϊκής αγοράς ακολουθεί από μακριά τις εξελίξεις που συντελούνται στις μεγάλες αγορές του κόσμου.