Ανάπτυξη 13% μέχρι το 2019 για την αγορά συστημάτων ασφάλειας για κατοικίες

Η παγκόσμια αγορά συστημάτων ασφάλειας για το σπίτι προβλέπεται να παρουσιάσει μέση ετήσια ανάπτυξη άνω του 13% μέχρι το 2019, καθώς τα αυξανόμενα περιστατικά και οι ανησυχίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση των μέτρων ασφάλειας στις κατοικίες. Η πρόοδος της τεχνολογίας και η εμφάνιση των έξυπνων σπιτιών έχει οδηγήσει στην άνοδο των ολοκληρωμένων συστημάτων Home Security, που μπορούν να συνδεθούν με smartphone και επιτρέπουν την παρακολούθηση των κατοικιών από απομακρυσμένες τοποθεσίες.