Οι συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control) αντικατοπτρίζονται και στις κορυφαίες τάσεις του 2020, σχετίζονται δε και με τις πρόσθετες και ειδικές απαιτήσεις που υπέβαλε η πανδημία του Covid 19.

Για αρκετά χρόνια – λόγω και της φύσης τους – τα συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης υστερούσαν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά οι αλλαγές στα συστήματα ασφαλείας που βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο IoT, στις πλατφόρμες cloud computing και στην ανάπτυξη ασύρματων συστημάτων, έχουν προσδώσει νέα δυναμική, κάτι που αναμένεται να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης την επόμενη περίοδο.

Παρόλο που οι καρταναγνώστες αναμένεται να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης έως το 2024, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της MarketsandMarkets, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάγκη για ισχυρότερη ασφάλεια, ωθούν τους οργανισμούς και τους χρήστες στη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου (face recognition), στην επιβεβαίωση ταυτότητας μέσω κινητών, ακόμη και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάγκη για εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης με χρήση αναγνώρισης προσώπου ήδη αυξάνεται και αναμένεται να είναι στις κορυφαίες τάσεις τα επόμενα χρόνια. Η παγκόσμια αγορά Facial Recognition προβλέπεται από τους ειδικούς να φθάσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2024. Οι απαιτήσεις για ασφαλέστερες συσκευές ταυτοποίησης μέσω αναγνώρισης προσώπου αυξάνονται, μαζί με τη ζήτηση για λύσεις σε περιστροφικές πύλες εισόδου, αλλά και επιτοίχιες μονάδες αναγνώρισης. Ωστόσο, η ταχεία υιοθέτηση αναγνωστών Facial Recognition εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από το κόστος, που μπορεί να είναι αρκετά αυξημένο, σε σχέση με την τιμή μιας συμβατικής λύσης.

Ένα άλλο βασικό εμπόδιο είναι το απόρρητο των δεδομένων, η αποθήκευση και συλλογή βιομετρικών δεδομένων, όπως οι εικόνες προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Οι πληροφορίες του προσώπου του κάθε χρήστη (φώτο) συνήθως αποθηκεύονται στον κεντρικό υπολογιστή του συστήματος και κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι προφυλαγμένες από κακόβουλη χρήση και ενέργειες. Επιπλέον οι χρήστες τώρα ανησυχούν λιγότερο για τη χρήση της εικόνας τους, σε σχέση με το αποτύπωμα, καθώς αυτού του είδους η ταυτοποίηση υπερτερεί και στα θέματα υγιεινής, ειδικά την εποχή της πανδημίας που όλοι αναζητούν ανέπαφες λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η νομοθεσία κάθε χώρας σχετικά με τη λήψη, την αποθήκευση και τη μετάδοση προσωπικών πληροφοριών, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αναγνώριση προσώπου και παρόμοιες τεχνολογίες θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενο έλεγχο για το απόρρητο, την ασφάλεια και τις ανησυχίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Είναι σαφές ωστόσο, ότι θα πρέπει τελικά να επιτευχθούν λογικές προσεγγίσεις για την εξισορρόπηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων της κακόβουλης χρήσης της τεχνολογίας.

Η εκτεταμένη χρήση smartphones, με δυνατότητες βιομετρικής ταυτοποίησης, έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον για αξιοποίησή τους, με όλο και περισσότερους οργανισμούς να αλλάζουν τις κλασικές κάρτες με ταυτοποίηση και εξασφάλιση εισόδου μέσω κινητών τηλεφώνων.

Η αγορά ενδιαφέρεται ολοένα και περισσότερο για λύσεις που μπορούν να εξαλείψουν το κόστος και τα μειονεκτήματα των καρτών ελέγχου πρόσβασης και να επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται ορισμένα από τα δικά του δεδομένα. Η αυξανόμενη τάση προς την ταυτοποίηση μέσω κινητών, ενισχύεται περαιτέρω από ανησυχίες σχετικά με τις ευπάθειες των καρτών ελέγχου πρόσβασης, που μπορούν εύκολα να χαθούν, να κλαπούν, να κλωνοποιηθούν ή να παραποιηθούν. Η σημερινή τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, είτε μέσω της βιομετρίας, είτε της τεχνολογίας Bluetooth ή NFC. Έτσι οι οργανισμοί μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν μια γρήγορη και απρόσκοπτη εμπειρία εισόδου για υπαλλήλους και επισκέπτες.

Τα τελευταία χρόνια, η ενοποιημένη λειτουργία αποτελεί σημαντικό θέμα και προοπτική στα συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης, κάτι που προωθήθηκε με τη βοήθεια του IoT. Τα συστήματα γίνονται πιο ολοκληρωμένα και εξυπνότερα, ενώ η αύξηση της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα ασφαλείας καθιστά δυνατή τη συμπερίληψη πηγών και από άλλες συσκευές και προγράμματα, κάτι που μπορεί να επιτρέψει την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη φύλαξη και την καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Η δυνατότητα απλού προγραμματισμού των συστημάτων με γραφικό τρόπο, ώστε τα συμβάντα από διαφορετικά συστήματα να ενοποιούνται σε κοινή πλατφόρμα διαχείρισης και να ενεργοποιούν ενέργειες, είναι ήδη διαθέσιμη από ορισμένους προμηθευτές. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το κτίριο τους, με περίπλοκες ρουτίνες που προηγουμένως μπορούσαν να διαμορφωθούν μόνο από τους ειδικούς των συστημάτων.

Τέλος, οι ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, αλλά και η εξέλιξη του εξοπλισμού και των ειδικών λογισμικών διαχείρισης, δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλους οργανισμούς να συγκεντρώνουν και να ενοποιούν τη διαχείριση και τον έλεγχο συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης, που βρίσκονται διασκορπισμένα σε υποκαταστήματά τους στην επικράτεια είτε μιας πόλης, είτε μιας χώρας, είτε ακόμη και διεθνώς.

Το μέλλον των συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης γίνεται σίγουρα πιο έξυπνο από ποτέ. Όχι μόνο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εξοικονομούν πόρους και να είναι πιο λειτουργικές, αλλά θα έχουν καλύτερη γνώση και πληροφορία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

Υπόμνημα

Τα συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης μπορούν απλά να προσδιοριστούν ως η διαδικασία με την οποία το προσωπικό ασφαλείας ελέγχει πότε και ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από μια περιοχή ελέγχου, ένα κτίριο ή τμήμα αυτού.

Τα σύγχρονα συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης προσφέρουν επίσης ευέλικτα δικαιώματα πρόσβασης. Για παράδειγμα, ενώ όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να αποκτήσουν γενικά πρόσβαση μέσω της κύριας εισόδου του κτιρίου, η πρόσβαση σε ορισμένες εσωτερικές περιοχές μπορεί να περιορίζεται σε επιλεγμένους υπαλλήλους. Η πρόσβαση μπορεί επίσης να περιορίζεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Η πλαστική κάρτα πρόσβασης είναι εδώ και καιρό η κυρίαρχη μορφή της επαλήθευσης ταυτότητας. Αν και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα, οι βιομετρικές λύσεις – επικύρωση ταυτότητας μέσω αναγνώρισης προσώπου, δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώρισης της ίριδας – γίνονται όλο και πιο αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές και περισσότερο διαδεδομένες.

Αν και συχνά ο Έλεγχος Πρόσβασης «κατηγορείται» ότι είναι μια «κλειστή» και μη ευέλικτη υποδομή ασφαλείας, ο συγκεκριμένος τομέας τελικά αγκαλιάζει τη συνδεσιμότητα. Το IoT προσφέρει την ενσωμάτωσή της μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα προστασίας. Παράλληλα, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, η Πρόσβαση από κινητές συσκευές, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων νέας γενιάς (smartphones), είναι δυναμικά αναπτυσσόμενη με πολλά λειτουργικά οφέλη.