Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η τεχνολογία για το έξυπνο σπίτι έχει κάνει τεράστια βήματα. Δεν υπάρχει σχεδόν οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού που δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί ή να ελέγχεται μέσω εφαρμογής smartphone / tablet. Αυτοματοποιημένος φωτισμός, έξυπνες συσκευές θέρμανσης και ασύρματα συστήματα ήχου, είναι μόνο μερικές πτυχές μιας αγοράς που αξίζει ήδη πολλά δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με το Digital Market Outlook της Statista, οι πέντε μεγαλύτερες αγορές για την τεχνολογία Smart Home είναι σήμερα οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις ΗΠΑ να είναι μπροστά τόσο όσον αφορά τα έσοδα, όσο και στην υιοθέτηση από τα νοικοκυριά. Υπάρχουν επί του παρόντος 4,6 εκατομμύρια έξυπνα σπίτια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στο πενταπλάσιο έως το 2020.

Το διάγραμμα δείχνει τον εκτιμώμενο αριθμό των έξυπνων σπιτιών σε εκατομμύρια στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Smart Home τεχνολογίας και την πρόβλεψη για το 2020.