Η εξοικονόμηση ενέργειας και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε ένα έξυπνο κτίριο, έχει μεγάλη σχέση με την εμπειρία του χρήστη. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) και η διαχείριση των κτιρίων με τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες διαπίστευσης, εξασφαλίζουν μια πιο αυτοματοποιημένη και χωρίς προβλήματα εμπειρία των ανθρώπων που κινούνται σε αυτά.

Πέρα από το άνοιγμα των θυρών, ο Έλεγχος Πρόσβασης μπορεί πλέον να συνεργαστεί με άλλα συστήματα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών που παραδοσιακά γίνονται με το χέρι. Ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να προκαλέσει διαδράσεις με άλλα συστήματα, προσαρμοσμένες στο άτομο κατά την είσοδο του στο κτίριο. Οι εξατομικευμένες ενέργειες περιλαμβάνουν – για παράδειγμα – την ενεργοποίηση του φωτισμού, το ξεκλείδωμα των PC και την ενεργοποίηση του κλιματισμού σε ένα χώρο του γραφείου, δημιουργώντας ένα ευχάριστο ξεκίνημα στην ημέρα του χρήστη.

Τα οφέλη για τους χρήστες μπορούν να περιλαμβάνουν ακόμα περισσότερες λύσεις, όπως τη αναμονή του ανελκυστήρα στον όροφο που πρέπει, την εξασφάλιση της βέλτιστης θερμοκρασίας στο χώρο του γραφείου, τη δρομολόγηση των κλήσεων σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με το που βρίσκεται ο χρήστης – εντός ή εκτός γραφείου.

Τα συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης προσφέρουν σήμερα καλύτερη αλληλεπίδραση με το χρήστη. Οθόνες αφής με ζωντανά χρώματα παρέχουν διαισθητικό interface για τους χρήστες στην είσοδο ενός χώρου, ενώ μπορούν να παρέχουν προσαρμοσμένα μηνύματα προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή ενημερώσεις για προσεχείς εκδηλώσεις.

Σήμερα, όλο και περισσότερες λύσεις για την ταυτοποίηση των εργαζομένων σε ένα χώρο έχουν εμφανιστεί, με περισσότερες επιλογές από μια κάρτα πρόσβασης, που θα μπορούσε να ξεχάσει κανείς. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η ίδια η κινητή συσκευή τους. Σήμερα, ένα από τα λιγότερο πιθανά αντικείμενα που κάποιος ξεχνάει είναι το κινητό του τηλέφωνο. Πλέον υπάρχουν εφαρμογές Ελέγχου Πρόσβασης, που επιτρέπουν στο τηλέφωνο σας να λειτουργήσει ως «πιστοποίηση», προσφέροντας πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους.

Η αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας, είναι άλλη μια μορφή διαπίστευσης κατά την είσοδο στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου. Ακόμα, μια βιομετρική λύση, με αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, της ίριδας του ματιού ή του προσώπου ενός ατόμου, μπορεί να προσφέρει μια αποτελεσματική πιστοποίηση. Οι σημερινές τάσεις για τον Έλεγχο Πρόσβασης συνδυάζουν συχνά διαφορετικές τεχνολογίες που αλληλεπιδρούν στον ίδιο χώρο, όπως για παράδειγμα το σύστημα διαχείρισης βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου για να επιτρέψει την πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται άλλη πιστοποίηση.