acon-fm-200

H Acon Πυροσβεστικά Μέσα, εταιρεία του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ιδρύθηκε το 1997 και είναι απόλυτα εξειδικευμένη σε όλο το φάσμα προϊόντων-υπηρεσιών για τα Πυροσβεστικά Μέσα. Είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2000 από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και οι Εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων Βοιωτίας, σε έκταση 5 στρεμμάτων.

Πρόσφατη επένδυση στις δραστηριότητες της, είναι ο  Σταθμός Aνάκτησης & Kαθαρισμού Φιαλών HFC227ea (FM-200), δίνοντας τη δυνατότητα να περιορίζεται στο ελάχιστο πιθανή απώλεια κατασβεστικής ουσίας κατά την μετάγγιση, εξασφαλίζοντας μηδενικές απώλειες ουσίας προς το περιβάλλον, όπως ορίζει η ιδιαίτερα αυστηρή Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Σταθμός – μοναδικός του είδους του στην Ελλάδα – σχεδιάστηκε από τους μηχανικούς του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, σε συνεργασία με τους μηχανικούς παραγωγής της κεντρικής Ευρωπαϊκής βιομηχανικής μονάδας της Tyco Fire Suppression Systems στη Μ. Βρετανία.

Η διαδικασία Ανάκτησης ελέγχεται πλήρως από σύστημα αυτοματισμού PLC, σχεδιασμένο εξ’ ολοκλήρου από το Τμήμα Βιομηχανικών Αυτοματισμών του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.

Οι πέντε σημαντικοί λόγοι, που καθιστούν απαραίτητη τη διαδικασία Ανάκτησης, Καθαρισμού και Ανακύκλωσης των Κατασβεστικών Ουσιών από το Σταθμό της ACON

1. Διάρκεια 10 ετών από την κατασκευή της φιάλης ή την τελευταία ημερομηνία που υποβλήθηκε σε επανέλεγχο

Οι φιάλες υψηλής πίεσης των συστημάτων κατάσβεσης  μετά την αρχική γόμωση τους μπορούν να είναι λειτουργικές για πολλά χρόνια εφόσον έχουν γομωθεί αρχικά με σωστό τρόπο και έχουν επιθεωρηθεί-συντηρηθεί όπως προβλέπεται. Βάση της εναρμονισμένης Ευρωπαικής οδηγίας που αφορά τον εξοπλισμό υπό πίεση (2010/35/CE) στην οποία υπάγονται και οι φιάλες των συστημάτων κατάσβεσης FM-200, θα πρέπει να υποβάλλονται σε επανέλεγχο. Μέρος των δοκιμών του επανελέγχου μιας φιάλης, είναι και η υδραυλική δοκιμή της σε πίεση ανώτερη της πίεσης λειτουργίας, με τη χρήση νερού. Η διαδικασία καθιστά απαραίτητο να εκκενωθεί η φιάλη για να πραγματοποιηθεί η δοκιμή και να πληρωθεί με την ίδια ποσότητα αν οι έλεγχοι κρίνουν αποδεκτή την κατάσταση της.

2. Ένδειξη διαρροής του συστήματος

Όταν διαπιστωθεί διαρροή σε φιάλες συστήματος κατάσβεσης είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η πίεση λειτουργίας. Τις περισσότερες φορές είναι αναγκαία η αφαίρεση της κατασβεστικής ουσίας που έχει απομείνει μέχρι την αποκατάσταση της διαρροής, για να μην  χαθεί στην ατμόσφαιρα η ουσία και να αποκατασταθεί η ετοιμότητα-λειτουργικότητα του συστήματος.

3. Μερική εκκένωση φιαλών του συστήματος

Αν για οποιονδήποτε λόγο προκύψει μερική εκκένωση των φιαλών του συστήματος, απαιτείται να εκκενωθούν πλήρως οι φιάλες και να επαναπληρωθούν με ανακυκλωμένο και καθαρισμένο – ελεύθερο αζώτου – κατασβεστικό αέριο. Η συμπλήρωση ποσότητας δεν είναι δυνατή, λόγω της υπάρχουσας υπερπίεσης στις φιάλες.

4. Μηχανική ζημιά μερών  του συστήματος

Κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη μηχανικής ζημιάς σε οποιοδήποτε μέρος υπό πίεση του συστήματος κατάσβεσης, η κατασβεστική ουσία θα πρέπει να ανακτάται με εκκένωση των φιαλών, συμπεριλαμβανομένης βλάβης μανομέτρων, αισθητήρων πίεσης και των ίδιων των φιαλών.

5. Ένδειξη διάβρωσης από πίεση

Είναι πιθανό μερικές φορές να εμφανισθούν ενδείξεις σκουριάς ή διάβρωσης επιφάνειας σε σπειρώματα υπό πίεση στα σημεία επαφής, ενώ το υπόλοιπο σπείρωμα είναι καθαρό. Επίσης είναι δυνατόν να εμφανισθούν σε σημεία έδρασης ανακουφιστικών βαλβίδων πίεσης. Αυτή η διάβρωση μπορεί να εμφανίζεται ως συνέπεια δημιουργίας οξέων από την υγρασία που πιθανόν περιέχεται στη φιάλη πριν την γόμωση ή, στην κατασβεστική ουσία με την οποία γομώθηκε.

 

FM-200

Στάδια Διαδικασίας Ανάκτησης Φιαλών

  • Εκκένωση περιεχομένου. Σε ειδικά διαμορφωμένη κρυογενική δεξαμενή εκκενώνεται όλο το περιεχόμενο της φιάλης. Τα συστήματα κατάσβεσης με FM-200 χρησιμοποιούν ως προωθητικό αέριο άζωτο, το οποίο μεταφέρεται μαζί με το περιεχόμενο της φιάλης στη δεξαμενή.
  • Ψύξη του περιεχομένου. Η διαδικασία ψύξης του περιεχομένου γίνεται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από -20 C), όπου το άζωτο διαχωρίζεται από την κατασβεστική ουσία, η οποία υγροποιείται και μειώνεται η πίεση της.
  • Ομογενοποίηση θερμοκρασίας όγκου δεξαμενής. Το PLC περνά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, μόνο όταν η θερμοκρασία έχει ομογενοποιηθεί σε όλο τον όγκο της δεξαμενής (η δεξαμενή διαθέτει 3 αισθητήρια θερμοκρασίας σε διαφορετικά ύψη).
  • Απελευθέρωση αζώτου. Όταν το περιεχόμενο της δεξαμενής αγγίξει την επιθυμητή θερμοκρασία, θα έχει πλέον διαχωριστεί πλήρως και το άζωτο από την κατασβεστική ουσία. Αυτό επιτρέπει στο PLC να απελευθερώσει το άζωτο, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε αέρια μορφή και υπό πίεση.
  • Ανα-κυκλοφορία – Καθαρισμός Κατασβεστικής Ουσίας. Πλέον η κατασβεστική ουσία είναι “καθαρή” από άζωτο και το PLC δίνει εντολή για ανα-κυκλοφορία της ουσίας από τη δεξαμενή, μέσα από σειρά μοριακών φίλτρων με στόχο τον πλήρη καθαρισμό της από λοιπά κατάλοιπα.
  • Αποθήκευση σε Δεξαμενές. Έπειτα από συγκεκριμένο κύκλο καθαρισμού η κατασβεστική ουσία μεταφέρεται στις δεξαμενές αποθήκευσης, όπου και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες-έλεγχοι της φιάλης, πριν αναγομωθεί με την κατασβεστική ουσία που ήδη περιείχε.

 

Η Acon προσφέρει παράλληλα μία πλήρη γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων, από έναν Πυροσβεστήρα 1kg για ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, μέχρι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πυρόσβεσης για έναν «Mετροπόντικα» (ΤΒΜ). Από την κατασκευή μεταλλικών Ερμαρίων για εφαρμογές πυρασφάλειας, μέχρι Ειδικές κατασκευές που αφορούν Ερμάρια Έκτακτης Ανάγκης Σηράγγων (ΕΑΣ), φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες, μάνικες και αυλούς πυρόσβεσης, αντλητικά συγκροτήματα, συστήματα πυρόσβεσης με αφρό, μόνιμα συστήματα κατάσβεσης, κ.α.

Στην Acon Μελετάμε, Σχεδιάζουμε και Κατασκευάζουμε, Παραδίδουμε και Εγκαθιστούμε, Συντηρούμε, Πιστοποιούμε, Ενημερώνουμε και Συμβουλεύουμε Επιχειρήσεις – Οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, Επαγγελματίες του Κλάδου σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, για τα Πυροσβεστικά Μέσα, σύμφωνα πάντα και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γνωρίστε την ACON. Γνωρίστε την Εξειδικευμένη Εταιρεία στα Πυροσβεστικά Μέσα.