Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ το τελευταίο διάστημα έχει υλοποιήσει σειρά πολύπλοκων έργων διασύνδεσης διευθυνσιοδοτημένων συστημάτων πυρανίχνευσης με σταθμό γραφικών παραστάσεων Arena της Honeywell, με άριστα αποτελέσματα για τον τελικό χρήστη του συστήματος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε όλα τα παρακάτω έργα, όπου προστέθηκε πλατφόρμα γραφικών παραστάσεων, υποστηρίζεται συμβόλαιο προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών υλικών (Full maintenance).

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

  • Εγκατάσταση νέου συστήματος γραφικών παραστάσεων σε κεντρικό κτίριο Τράπεζας, με πλήρη έλεγχο και επιτήρηση 2000 σημείων πυρανίχνευσης από τρεις θέσεις εργασίας μέσω δικτύου IP. Η καινοτομία εδώ, είναι ότι αξιοποιήθηκε και ενσωματώθηκε ο υφιστάμενος παλιός πίνακας πυρανίχνευσης AM-6000 της Notifier Italia στο σύστημα, κατόπιν σχεδιασμού και κατασκευής ειδικού driver αμφίδρομης επικοινωνίας από τον οίκο Honeywell.
  • Εγκατάσταση σε κτίριο Διοίκησης Τράπεζας, όπου διασυνδέθηκε ο νέος κεντρικός πίνακας ID-3000 της Notifier UK, με νέο σύστημα γραφικών παραστάσεων που επιτηρεί και ελέγχει 1000 σημεία.
  • Εγκατάσταση στο νέο κτίριο της Singular Logic στην Κηφισιά, με σύστημα γραφικών 1200 σημείων και διασύνδεση με το νέο κεντρικό πίνακα ID-3000 της Notifier UK.

Τα παραπάνω συστήματα γραφικών παραστάσεων αποτελούν σήμερα την πλέον οικονομική, αξιόπιστη και καινοτόμο λύση, προσφέροντας στην Εταιρεία μας προστιθέμενη αξία και τεχνογνωσία υπεροχής στις παρεχόμενες υπηρεσίες της.