Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται σε κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου και είναι έτοιμο προς εφαρμογή, αναλόγως της κρισιμότητας που θα παρατηρηθεί και αξιολογηθεί, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

Παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την COVID-19 και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την Επιχειρησιακή μας Συνέχεια, σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της εταιρείας.

Με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου που προσφέρεται για την εργασία εξ αποστάσεως και με τη συμμετοχή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας, φροντίζουμε να συμβάλουμε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών μας.

Η ασφάλεια είναι κοινωνικό αγαθό πρώτης προτεραιότητας και στόχος μας είναι να την προσφέρουμε σε όλους. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, που παίρνουμε όμως πολύ σοβαρά.

Τάκης Ζαριφόπουλος