Παραδόθηκε από την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ στο Τμήμα Πληροφορικής – Εργαστήριο Αντιπροέδρου τμήματος καθ. Ν. Αλωνιστιώτη – για την προώθηση του επιστημονικού έργου του Ιδρύματος στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σύγχρονο σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης.

Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε σε χώρους με εγκατεστημένο indoor 4G και 5G δίκτυο, ώστε με καταγραφή, χρήση και προσομοίωση συνθετικών δεδομένων και συνδυαστικά με πραγματικές μετρήσεις, να μπορεί το επιστημονικό προσωπικό να υποστηρίξει την ανάπτυξη και επίδειξη εφαρμογής έξυπνης εκκένωσης κτιρίου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιάς).

Η εφαρμογή θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα της υποδομής και με μηχανισμούς μηχανικής μάθησης θα μπορεί να πλοηγεί και δρομολογεί τους χρήστες μέσω των ασφαλέστερων διόδων διαφυγής.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , έχει συμβάλει επί δεκαετίες στην ανάπτυξη του Κλάδου Ασφάλειας και Ελέγχου, αφήνοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό της αποτύπωμα στην Αγορά Εργασίας, την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία, με περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα, στοχεύοντας διαρκώς σε «δρόμους» βιώσιμης ανάπτυξης.