Τα μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες, από τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο μέχρι την έρευνα, την ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Ωστόσο, μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν κίνδυνο για τα αεροπλάνα αλλά και για την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Πρόσφατα, η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας στην αεροπορία, που συμπεριλαμβάνουν βασικά μέτρα ασφαλείας και για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το 2015, πουλήθηκαν περίπου 1,7 εκατομμύρια drones, ενώ το 98% από αυτά ζυγίζουν λιγότερο από 2 κιλά. Εκτιμάται ότι σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία λιγότερο από 3 εκατομμύρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη – εξαιρούνται τα παιχνίδια και ο αερομοντελισμός.

Σήμερα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που ζυγίζουν μέχρι 150 κιλά, υπόκεινται στους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο, τα διαφορετικά τεχνικά πρότυπα, πρότυπα ασφάλειας, πιστοποιητικά και κανόνες που υπάρχουν μεταξύ των χωρών, προκαλούν πονοκέφαλο τόσο στους χειριστές, όσο και στους κατασκευαστές των drones.

Έτσι, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη δημιουργία βασικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής αλλά και την ασφαλή τους χρήση.

“Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνεται όλο και πιο συχνή στην καθημερινή μας ζωή, καθώς παρέχουν πολλές νέες δυνατότητες στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις τους. Αυτό όμως σημαίνει, ότι μπορούν να συμβούν και ατυχήματα. Για αυτό στηρίζουμε τη δημιουργία κανόνων που θα κάνουν υποχρεωτική την καταγραφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ζυγίζουν περισσότερο από 250 γραμμάρια αλλά και την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων προκειμένου κάποιος να μπορεί να γίνει χειριστής. Αυτοί οι κανόνες δεν επηρεάζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των drones που χρησιμοποιούνται σήμερα ως “παιχνίδια”, δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης της Commission Μαριαν Ζαν Μαρινέσκου, μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή.

Kανόνες που ρυθμίζουν την πτητική λειτουργία των drones, εισάγει ο κανονισμός που θέτει σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Ο κανονισμός, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθορίζει όλη τη διαδικασία, θέματα ασφαλείας πτήσεων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, περιορισμούς και δυνατότητες, αλλά και θέματα ιδιωτικότητας, προστασίας δεδομένων, αστικής ευθύνης και προστασίας του πολίτη. Περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των πτητικών λειτουργιών των Drones.