Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων αλλά και των Ο.Τ.Α στη χώρα, εφάρμοσε εξειδικευμένα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς μέσω θερμικών καμερών σε δέκα (10) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) στην Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα στα Κ.Δ.Α.Υ Ελευσίνας, Θέρμης, Καρδίτσας, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολη, Πάτρας, Καλαμάτας, Ξάνθης και Λαμίας.

Οι εξειδικευμένες λύσεις ανίχνευσης πυρκαγιάς μέσω θερμικών απεικονίσεων ήρθαν να καλύψουν τις ανάγκες ενίσχυσης μέτρων πυρασφάλειας των εν λόγω εγκαταστάσεων. Οι θερμικές κάμερες στοχεύουν σε σημεία προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και στο μηχανολογικό εξοπλισμό που πραγματοποιεί τη διαλογή των απορριμμάτων. Τέλος, ο συνδυασμός της τεχνολογίας video analytics μέσω αλγορίθμων, περιορίζει τις περιπτώσεις ψευδοσυναγερμών από ενδεχόμενες περιβαλλοντικές αλλαγές.