Πάνω από τους μισούς καταναλωτές (56%) ανησυχούν ότι η στροφή προς τη χρήση βιομετρικών στοιχείων για τον έλεγχο της ταυτότητας, θα αυξήσει δραματικά τις απάτες, σύμφωνα με έρευνα της Paysafe. Η έρευνα διαπιστώνει ότι το 81% των καταναλωτών εξακολουθούν να προτιμούν τους κωδικούς πρόσβασης για την πραγματοποίηση πληρωμών και άλλων απευθείας συνδέσεων, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των νέων βιομετρικών επιλογών.

Σύμφωνα με την πρώτη – σε παγκόσμιο επίπεδο – έρευνα της αγγλικής εταιρείας, το 66% των καταναλωτών ανησυχούν να πληρώσουν για αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς τη χρήση κωδικού πρόσβασης, και μόνο το 37% πιστεύει ότι τα βιομετρικά στοιχεία είναι πιο ασφαλή από ότι άλλες μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας.

Η έκθεση Lost in Transaction: The end of risk?, διερευνά τη στάση των καταναλωτών στα βιομετρικά δεδομένα, όπου διαπιστώνεται η έλλειψη εμπιστοσύνης ως ο κύριος λόγος για την αποφυγή τους, ενώ διαπιστώνονται περαιτέρω φόβοι γύρω από τη χρήση βιομετρικών στοιχείων.

  • Το 45% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν θέλει οι εταιρείες να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά βιομετρικά στοιχεία τους.
  • Το 35% δεν γνωρίζει αρκετά για τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων.
  • Το 31% εκφράζει την ανησυχία πως τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να κλωνοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη απάτης.
  • Το 28% πιστεύει ότι η χρήση των βιομετρικών στοιχείων δεν είναι ασφαλής.

Τα βιομετρικά στοιχεία είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον κλάδο της ασφαλούς πιστοποίησης και των πληρωμών, καθώς και για την καταπολέμηση του αυξανόμενου κινδύνου της απάτης. Ωστόσο, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει απροθυμία μέρους των καταναλωτών να κάνουν χρήση βιομετρικών στοιχείων για τον έλεγχο της ταυτότητας, καθώς οι κωδικοί πρόσβασης και τα PIN ήταν ο κεντρικός πυλώνας της ασφάλειας για τουλάχιστον 20 χρόνια.

Για να ξεπεραστούν οι αναστολές, η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι επιτακτική ανάγκη και θα πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη της πιστοποίησης ταυτότητας μέσω βιομετρικών στοιχείων.

Παρά τις ανησυχίες, υπάρχουν χώρες – όπως το Ηνωμένο Βασίλειο – όπου η χρήση της βιομετρίας για πιστοποίηση ταυτότητας σε συναλλαγές και άλλες χρήσεις ξεπερνά το 50%, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) των καταναλωτών θεωρούν τη χρήση βιομετρικών στοιχείων πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο να πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και να αποκτούν πρόσβαση σε ελεγχόμενους τομείς.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται συχνότερα (38%), ενώ το 17% των χρηστών κάνει χρήση της αναγνώρισης προσώπου και το 11% τεχνολογιών αναγνώρισης φωνής.

Η υιοθέτηση των βιομετρικών στοιχείων από τους καταναλωτές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση των smartphone και από εκεί θα προέλθει η αύξηση της εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερωθούν για το ρόλο των λειτουργικών συστημάτων και του λογισμικού, ώστε να οδηγηθούμε ομαλά σε ασφαλέστερη ταυτοποίηση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.