Με την ευκαιρία εκδήλωσης για το πρώτο έτος εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για την προστασία των δεδομένων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν σχετικά καλά τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων, τα δικαιώματά τους και την ύπαρξη εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων, όπου μπορούν να απευθυνθούν όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν σήμερα μεγαλύτερη επίγνωση των ψηφιακών δικαιωμάτων τους και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ωστόσο, μόνο τρεις στους δέκα Ευρωπαίους έχουν ακούσει για όλα τα νέα τους δικαιώματα. Για τις εταιρείες, η εμπιστοσύνη των πελατών τους ξεκινά από την κατανόηση και την εμπιστοσύνη των πελατών στις ρυθμίσεις απορρήτου. Όλες οι πλευρές μπορούν να κερδίσουν από τη σαφέστερη και απλούστερη εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων.

Η παροχή βοήθειας στους Ευρωπαίους να ανακτήσουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές της Επιτροπής. Πάντως, από το 60% των Ευρωπαίων που διαβάζουν τους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, μόνο το 13% τους διαβάζει πλήρως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι πολύ μακρές ή πολύ δυσνόητες.

Με βάση τις απόψεις 27.000 Ευρωπαίων, τα πρόσφατα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι το 73% των ερωτηθέντων έχει ακούσει τουλάχιστον ένα από τα έξι δικαιώματα που εγγυάται ο κανονισμός προστασίας δεδομένων. Τα υψηλότερα επίπεδα ενημέρωσης των πολιτών καταγράφονται για το δικαίωμα πρόσβασης στα δικά τους δεδομένα (65%), το δικαίωμα να διορθώνουν τα δεδομένα αν είναι λάθος (61%), το δικαίωμα να αρνηθούν τη λήψη άμεσου μάρκετινγκ (59%) και το δικαίωμα να διαγραφούν τα δικά τους δεδομένα (57%).

Το 67% των ερωτηθέντων γνωρίζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων και το 57% των ερωτηθέντων γνωρίζει τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί παράγοντα ανησυχίας, καθώς το 62% των ερωτηθέντων εκφράζει την ανησυχία ότι δεν έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται ηλεκτρονικά.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ υιοθέτησε από τον Μάϊο του 2018 το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (GDPR), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2017, εφαρμόζει με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, για το οποίο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 27001:2005.