Με ανοδική τάση οι πωλήσεις των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας

Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 τροφοδοτεί συνεχώς ειδήσεις που υπογραμμίζουν μεθόδους και μέσα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας. Ο θερμικός έλεγχος εφαρμόζεται πλέον ευρέως για την ασφαλή επιστροφή στο χώρο εργασίας και όχι μόνο, ενώ τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου και CCTV έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση ζήτησης, στην προσπάθεια για τον εντοπισμό πιθανών φορέων και εστιών του ιού.

Ενώ οι κυβερνήσεις και οι εμπλεκόμενοι υγειονομικοί φορείς προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν την πιθανότητα και την έκταση ενός δεύτερου κύματος, οι εφαρμογές παρακολούθησης και εντοπισμού υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο, ιδίως όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο.

Η αυξανόμενη παγκοσμίως χρήση αυτών των μέσων παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει αναπόφευκτα φέρει στο προσκήνιο προβληματισμό των πολιτών για τους κινδύνους μαζικής αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, είτε από κυβερνήσεις είτε από ιδιωτικούς φορείς. Πάντως, στις χώρες της ΕΕ όπου εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), είναι λιγότερο πιθανό να παραβιαστούν οι κανόνες.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ήδη από το Μάιο του 2018 εφαρμόζει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (GDPR), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2017, υιοθέτησε με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, για το οποίο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2005.

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία είναι ήδη εμφανείς, με τους θανάτους να έχουν ξεπεράσει τις 900.000 παγκοσμίως, καθιστώντας ζωτικής σημασίας την συντονισμένη προσπάθεια για την αποτροπή ή τουλάχιστον τον ηπιότερο αντίκτυπο ενός δεύτερου κύματος COVID-19, τόσο σε κρατικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Παρόλο που ο έλεγχος θερμοκρασίας σώματος με θερμικές κάμερες δεν μπορεί να εντοπίσει με βεβαιότητα ενεργούς φορείς του COVID-19 , αποτελεί ένα σημαντικό μέσο πρόληψης που εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε πλήθος περιπτώσεων που είναι απαραίτητος ο έλεγχος σε πύλες εισόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ η ασφάλεια των πελατών μας και των προσωπικών δεδομένων τους. Είναι δε καίριος στόχος μας να συνεισφέρουμε διαρκώς, μέσω προηγμένων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η παρούσα υγειονομική  και η υποκείμενη οικονομική, σε επίπεδο ασφάλειας, ελέγχου αλλά και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.