Πραγματοποιήθηκε  στις 16 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο,  η ενημερωτική ημερίδα της εταιρείας για καίρια θέματα ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας καθώς και ζητήματα πυροπροστασίας και νομοθετικού πλαισίου που απασχολούν την τεχνική κοινότητα. Η εκδήλωση είχε τη στήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Ανατολικής Κρήτης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν ο Πρόεδρος και μέλη του  Συλλόγου, ο Διοικητής και αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, ο Πρόεδρος της Ένωσης υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης , εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου, ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών, επαγγελματίες και εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας του νησιού.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμό και τις τοποθετήσεις τους ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.Καραλλάκης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής  κ. Σελινιωτάκης, ο πρόεδρος του ΕΛΙΠΥΚΑ κ.Κοντούλης,  ενώ ο Δντης του καταστήματος Κρήτης της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Στάθης αναφέρθηκε στο ιστορικό της εταιρείας και την πολυετή δραστηριοποίησή της σε κομβικά έργα του νησιού.

Στην ημερίδα αναλύθηκαν από έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες του Ομίλου, τα κίνητρα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για επενδύσεις αναφορικά με συστήματα διαχείρισης ενέργειας, παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων αλλά και study cases για την  παρακολούθηση multi site εγκαταστάσεων, με αναφορά σε σημαντικά έργα υποδομών, βιομηχανικά έργα και επιχειρήσεις.

Iδιαίτερη έμφαση δόθηκε  στην ανάλυση της πυροσβεστικής διάταξης 41/18 από αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, παρουσιάστηκαν σύγχρονα συστήματα πυροπροστασίας και κανονισμοί σχεδιασμού και εγκατάστασης από μηχανικούς της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ενώ αναφέρθηκαν τα προσδοκώμενα από τη νομοθεσία στον τομέα της πυροπροστασίας από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

Η εκδήλωση έκλεισε με ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και την παραλαβή από τον κ Αντωνακάκη, πρόεδρο της ένωσης εργαζομένων πυροσβεστικού σώματος Κρήτης, φίλτρων αναπνοής της εταιρείας DRAGER για τις ανάγκες των μελών της ένωσης, δωρεά της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.