Η ICAP, ο διεθνής και αξιόπιστος Οργανισμός Μελετών και Ερευνών, δημοσίευσε πρόσφατα την Κλαδική Μελέτη για τον Επιχειρηματικό Κλάδο Ασφάλειας στην Ελλάδα, τοποθετώντας την εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ στην ηγετική θέση του Κλάδου Εισαγωγής και εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη Κλαδική Μελέτη της ICAP, βασίζεται σε στοιχεία – δεδομένα 2015 & 2016, καθώς και πρόβλεψη για το 2017. Στη μελέτη, που μόλις δημοσιεύθηκε, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι:

σε μερίδιο Αγοράς

βάσει Συνόλου Ενεργητικού

βάσει Μικτών Κερδών

βάσει Ιδίων Κεφαλαίων

Τα παραπάνω σημαντικά ποσοτικά μεγέθη, που για 5η συνεχή χρονιά αποδεικνύουν την Ηγετική μας θέση στον Κλάδο (σύμφωνα με τις Κλαδικές Μελέτες της ICAP), επιβεβαιώνουν παράλληλα και ποιοτικά, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που απολαμβάνουν οι χιλιάδες πελάτες και συνεργάτες μας.

Σας ευχαριστούμε!