Η INIM ELECTRONICS ανακοίνωσε την επόμενη γενιά συσκευών εφεδρικής επικοινωνίας συστημάτων ασφαλείας INIM, την Nexus/3G.

Το Νexus/3G δεν είναι απλά μία εφεδρική συσκευή μετάδοσης σημάτων από το σύστημα ασφαλείας μέσω του δικτύου GSM / GPRS. Αποτελεί την επανάσταση στην εφεδρική διαχείριση και επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας μέσω ασύρματου δικτύου GSM(2G/3G) / GPRS(2.5G) εξυπηρετώντας:

 • Aποστολή μηνυμάτων φωνής και ψηφιακής πληροφορίας σημάτων μέσω GSM (2G/3G).
 • Αποστολή επεξεργάσιμων SMS για κάθε συμβάν.
 • Ενεργοποίηση σεναρίων μέσω μηνυμάτων SMS.
 • Αυτόματο έλεγχο διαθέσιμου υπολοίπου κλήσεων.
 • Αποστολή μηνυμάτων SMS για τον αυτοέλεγχο της συσκευής (π.χ. βλάβη).
 • Διασύνδεση μέσω GSM(2G/3G) και GPRS.
 • Παραμετροποίηση και διαχείριση των πινάκων Smartliving και Prime μέσω GPRS (Teleservice feature).
 • Διασύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ) μέσω IP με υποστήριξη πρωτοκόλλου SIA-IP.
 • Διασύνδεση με το Inim Cloud.
 • Tαυτόχρονη λειτουργία ΚΛΣ και Inim Cloud.

To Nexus/3G διατίθεται σε δύο μοντέλα:

 • Nexus/3GU συσκευή που προορίζεται να εγκατασταθεί εντός του πίνακα ασφαλείας ή σε προστατευμένο σημείο της εγκατάστασης, όπου μπορεί να διασυνδεθεί με το Ι-bus.
 • Nexus/3GP συσκευή που προορίζεται για εξωτερική τοποθέτηση εγκατεστημένη εντός προστατευμένου (tamper protected) πλαστικού κουτιού. Διαθέτει εφεδρικές μπαταρίες για αυτόνομη λειτουργία έναντι διακοπής της επικοινωνίας με το I-Bus. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει αυτόνομα το ΚΛΣ με προκαθορισμένα σήματα ενώ τίθεται αυτόματα σε κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ισχύος μέχρι την επαναφορά του Ι-Bus.

To Nexus/3G διαθέτει Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ΕΝ62311:2008 και EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 κ.α. Επιπλέον, τα προϊόντα της INIM ELECTRONICS διαθέτουν πιστοποίηση Made in Italy, αφού σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία.

Η INIM ELECTRONICS srl. συνεργάζεται επιτυχημένα με την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., όπου μέσω του Β2Β Sales Division, προσφέρει τα προϊόντα της στους επαγγελματίες συστημάτων ασφαλείας, οικοδομώντας καθημερινά μία σχέση εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας.

Β2Β Sales Division: 212.68.78.310