Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ προμήθευσε και εγκατέστησε συμβατικό σύστημα Πυρανίχνευσης και Αυτόματων Συστημάτων Κατάσβεσης χώρων Η/Μ, στην αλυσίδα Super Market Lidl, στην ανακατασκευή του καταστήματος Κέρκυρα (2) που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2017.

Η Lidl ξεκίνησε τη Δεκαετία του 1930 με την ίδρυση της Εταιρείας στο χώρο του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου ειδών διατροφής στη Νότια Γερμανία. Ως διεθνής όμιλος επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε 26 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1999 ανοίγοντας υποκαταστήματα πρώτα στην επαρχία με έδρα την Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα διαθέτει στην Ελλάδα ένα δίκτυο 222 καταστημάτων.

Η εταιρεία μας εγκατέστησε στο κατάστημα Κέρκυρας (2) σύστημα Πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου του οίκου Cooper-Univel, με δύο (2) Πίνακες Πυρανίχνευσης και συνολικά εβδομήντα οχτώ (78) ανιχνευτές καπνού, έντεκα (11) θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, τέσσερις (4) σταθερής θερμοκρασίας, δεκαέξι (16) φαροσειρήνες και εννέα (9) μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας. Επίσης εγκαταστάθηκαν οχτώ (8) συστήματα τοπικών κατασβέσεων, της εταιρείας Cooper-Univel, στους Ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους με κατασβεστικές ουσίες Co2 & FM200 και έγινε προμήθεια τριάντα τριών (33) φορητών πυροσβεστήρων (Co2,Pa6 & Pa12).

Το έργο έγινε για λογαριασμό της τεχνικής εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε., ενώ στα μοναδικά οφέλη του πρέπει να αναφερθεί η πιστή εφαρμογή της μελέτης πυρασφάλειας σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του σε αυστηρά χρονικά πλαίσια, με τη χρήση αρκετών αυτοματισμών, για την ολοκληρωμένη προστασία των Η/Μ χώρων με αυτόματα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και ενεργοποίηση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης.