Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες μίας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης, έχει αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για την εναρμόνιση των μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία ορίζει τις προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας, αλλά και για την αποτελεσματική λειτουργία τους, υιοθετώντας τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας σε σύνθετα και απαιτητικά έργα, είμαστε σε θέση να συμβάλουμε στην ορθή μελέτη των συστημάτων ασφαλείας, την υλοποίηση, αλλά και την υποστήριξη των απαιτούμενων υποδομών.

Εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις για πάρκα φαρμακευτικής κάνναβης έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα των μηχανικών μας, με integration συστημάτων και ενσωμάτωση τεχνολογίας, που επιτρέπουν την αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων, με ασφαλή και φιλικό προς το χρήστη τρόπο.

Η άψογη τεχνική υποστήριξη της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, σε συνδυασμό με ευέλικτα εργαλεία (χρηματοδότηση, ασφάλιση, πακέτα συντήρησης και φύλαξης), εγγυώνται για την ασφάλεια της επένδυσής σας.