Κεντρικό Σύστημα Πυρανίχνευσης – Συστήματα Ασφαλείας – BMS – Access Control

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Υποδομές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2020

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Πυροπροστασία

Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης του οίκου ΙΝΙΜ σε όλα τα κτίρια των σταθμών και στα κτίρια υποστήριξης του αυτοκινητοδρόμου καθώς και έλεγχος όλων των σημείων από το κεντρικό σύστημα ARENA που είναι εγκατεστημένο στον βόρειο και στον νότιο τομέα.

Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα συναγερμού Honeywell σε όλους τους μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς, στα Βooth του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, από το Κλειδί Ημαθίας μέχρι την  Πελασγία Φθιώτιδας και σύνδεση με το κεντρικό σύστημα ελέγχου Winpak.

BMS

Συστήματα ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των σταθμών σε κύρια κτίρια λειτουργίας, σε κτίρια υποστήριξης του αυτοκινητοδρόμου καθώς και έλεγχος όλων από το κεντρικό σύστημα ARENA που είναι εγκατεστημένο στον βόρειο και στον νότιο τομέα.

Access Control

Συστήματα access control οικου Honeywell σε όλους τους μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς, στα Βooth του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, από το Κλειδί Ημαθίας μέχρι την  Πελασγία Φθιώτιδας και σύνδεση με το κεντρικό σύστημα ελέγχου Winpak.

Γενικές πληροφορίες

Στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου έχουν εγκατασταθεί τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφάλειας, Access Control, πυρανίχνευσης και BEMS. Οι ανάγκες του έργου απαιτούσαν  σύγχρονα συστήματα στα οποία η Ζαριφόπουλος έχει ανταποκριθεί πλήρως εγκαθιστώντας συστήματα ασφαλείας του οίκου Honeywell, σειρά Galaxy, που παρέχει μέγιστη ασφάλεια και ομαλή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων, με γνώμονα τις ποιοτικές προδιαγραφές του έργου. Με το σύστημα ασφαλείας είναι πλήρως συνυφασμένο και το σύστημα Access Control του οίκου Honeywell σειρά Net Axs οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελέγχου πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του αυτοκινητοδρόμου προσθέτοντας ακόμη περισσότερο στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης του οίκου ΙΝΙΜ σε συνδυασμό με τα συστήματα ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του οίκου Honeywell προσδίδουν στον μέγιστο έλεγχο έναντι της φωτιάς και στον πλήρη έλεγχο όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι ανάγκες του έργου όμως δεν σταματούν εκεί! Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία πλατφόρμα η οποία ελέγχει όλα τα συστήματα  (integration) από τον βόρειο και τον νότιο τομέα του αυτοκινητοδρόμου, από κέντρα ελέγχου μέσω της όποιας μπορούν να ελεγχθούν και να παραμετροποιηθούν όλα τα σήματα από οποιοδήποτε σύστημα. Η πλατφόρμα Arena σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Winpak του οίκου Honeywell και ο σχεδιασμός της Ζαριφόπουλος AE έχουν δώσει τα μέγιστα σε μία εγκατάσταση πρότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα.

Μηχανικός Έργου

Ιωάννης Θεογιάννης