Ολιστική προσέγγιση στην κεντρική διαχείριση και εποπτεία των σταθμών διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με δυνατότητα ελέγχου του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα μόνο σημείο, ελαχιστοποιώντας τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των σταθμών.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕΠ για τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, ιδρύθηκε το 2007 με αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου (του τμήματος που ξεκινά από τον κόμβο Ραχών και καταλήγει στον κόμβο Κλειδίου) και όλων των βοηθητικών έργων και σχετικών δραστηριοτήτων.

Η ΑΝΑΓΚΗ

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου επιθυμούσε να παρακολουθεί απομακρυσμένα τα συστήματα πυρανίχνευσης όλων των σταθμών διοδίων από ένα κεντρικό σημείο και παράλληλα από το ίδιο σύστημα να διαχειρίζεται και να εποπτεύει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα συστήματα BEMS (κλιματισμός, φωτισμός, λέβητες, ψύκτες, κ.α.). Επιπρόσθετα επιθυμούσε να καταγράφει και να αναλύει όλα τα κτιριακά δεδομένα των σταθμών, εξάγοντας ενημερώσεις και τακτικές αναφορές για την κατάσταση των εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό, όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης και BEMS των σταθμών διοδίων έπρεπε να ενσωματωθούν σε μία ενιαία συνεργατική πλατφόρμα, εγκατεστημένη στο κέντρο διοίκησης του αυτοκινητόδρομου, με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας και διαχείρισης οποιουδήποτε σταθμού ανά πάσα στιγμή.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η μεγαλύτερη δυσκολία στο όλο εγχείρημα, ήταν η επιλογή ενός επεκτάσιμου, πλήρως παραμετροποιήσιμου και ευέλικτου συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να τυποποιηθεί με τέτοιο τρόπο που να μπορεί εγκατασταθεί εύκολα και κυρίως με χαμηλό κόστος, σε ένα τόσο μεγάλο δίκτυο σταθμών διοδίων. Το εν λόγω σύστημα θα έπρεπε να αποτελέσει μια “end to end”, “turnkey” λύση, που θα διασφάλιζε την όλη εφαρμογή σε τυχόν μελλοντικές προσθήκες και παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη πρόκληση ήταν η ενσωμάτωση όλων των διαφορετικών κατασκευαστών και τεχνολογιών ανά υποσύστημα ελέγχου (κλιματισμός, φωτισμός, ψύξη, ενέργεια, πυρανίχνευση) σε ένα ενιαίο περιβάλλον με δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης.

Η ΛΥΣΗ

Η εταιρεία μας, γνωστή για τη μεγάλη της εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη συστημάτων BEMS, Πυρανίχνευσης, Ασφαλείας κ.α., καθώς και στην ενοποιημένη λειτουργία (integration) όλων των συστημάτων, επιλέχθηκε για την υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής.

Το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης (Unified Integrated Management System) συγκεντρώνει το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας και των ανάλογων δεδομένων από τις επιμέρους εγκαταστάσεις. Η λειτουργία όλων των μερών κάτω από ένα κοινό συνεργατικό περιβάλλον, προσφέρει πλήρη αλληλεπίδραση μεταξύ τους και ταυτόχρονα ελεύθερο προγραμματισμό και πλήρη επεκτασιμότητα, έτσι ώστε να μπορεί να «τρέξει» κάθε πιθανό κι επιθυμητό σενάριο.

Το σύστημα που επιλέχθηκε για να αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο ήταν το Honeywell ARENA NX – EAGLE Integrated System, το οποίο κατασκευάζεται εξολοκλήρου στη Γερμανία και στηρίζει τη λειτουργία του στο τελευταίας τεχνολογίας πρωτόκολλο κτιριακού αυτοματισμού BACNet.

Η πλατφόρμα επιτήρησης ARENA ΝΧ είναι ένα υπερσύγχρονο λογισμικό, το οποίο βασίζεται στο Niagara Framework, που έρχεται να αντικαταστήσει την χρήση SQL βάσης δεδομένων, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Επίσης είναι μία web based εφαρμογή, προσβάσιμη πολύ εύκολα μέσω δικτύου ή ακόμα και μέσω smartphone συσκευής.

Βασικό χαρακτηριστικό – πλεονέκτημά του λογισμικού, είναι η δυνατότητα διασύνδεσης (integration), μεγάλου αριθμού ανοιχτών πρωτοκόλλων όπως Modbus, LON, M-bus, KNX, κ.α., αλλά και πολλών κλειστών (proprietary), μέσω της συνεργασίας της Niagara με πολλούς «τρίτους» (3rd party) κατασκευαστές (Danfoss, Daikin, Carrier, Notifier, Mitsubuishi, κ.α.).

Η λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται σε 4 ευκρινή βήματα:

  • τη συλλογή δεδομένων
  • την οπτικοποίηση με τον ταυτόχρονο έλεγχό τους
  • την προηγμένη ανάλυση των δεδομένων
  • την εξαγωγή ενός αυτόματου reporting

Στο επίπεδο των σταθμών διοδίων χρησιμοποιήθηκαν οι πανίσχυροι ελεγκτές της σειράς Eagle, οι οποίοι μέσω του επεξεργαστή τους έχουν δυναμικότητα διαχείρισης πολύ μεγάλου αριθμού Software η Hardware σημάτων. Διαβάζουν και διαχειρίζονται άμεσα – χωρίς την χρήση ενδιάμεσων gateways – όλα τα γνωστά ανοιχτά πρωτόκολλα κτιριακού αυτοματισμού, προσφέροντας μεγάλη ευστάθεια, αλλά και ταχύτητα στην επικοινωνία. Ο EAGLE είναι ελεύθερα προγραμματίσιμος, ενώ μέσω καρτών επέκτασης (CLIOP) μπορεί να επεκταθεί ως προς τα φυσικά ΙΟ σήματα και να «διαβάζει» οποιοδήποτε αισθητήριο της αγοράς. Τέλος, σε περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας του με το κεντρικό λογισμικό συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνομα (stand alone) και να στέλνει ενημερώσεις μέσω email χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ συνεχίζει να είναι προσβάσιμος μέσω του ενσωματωμένου web server που διαθέτει.

Η μεγάλη εμπειρία της ομάδας υλοποίησης του έργου σε σύνθετα και απαιτητικά έργα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών για την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα του συνόλου των πινάκων πυρανίχνευσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων των σταθμών, έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η εγκατάσταση του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα μόνο σημείο, ελαχιστοποιώντας τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των σταθμών. Τα αποτελέσματα είναι απτά και ορατά σε μια σειρά από πτυχές λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου και περιλαμβάνουν αισθητή εξοικονόμηση πόρων από την ορθολογική χρήση ενέργειας και ανθρώπινων πόρων, την ορθολογικότερη αξιοποίηση του εξοπλισμού που συνεπάγεται αύξηση στο χρόνο ζωής των υλικών, τη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία και τέλος την περαιτέρω ενδυνάμωση του «πράσινου» αποτυπώματος.

  • Επιβλέποντες Μηχανικοί: Γιάννης Θεογιάννης, Κωνσταντίνος Κανδάκης