Επέκταση της Γραμμής 3  Χαϊδάρι – Πειραιάς (6 νέοι σταθμοί – Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Υποδομές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Το έργο για την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ξεκίνησε το 2018 με την εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης στους τρεις πρώτους σταθμούς (Αγ. Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Νίκαιας), οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2020. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα και βρισκόμαστε στη φάση τελικής υλοποίησης των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης στους τρεις τελευταίους σταθμούς (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο). Πρέπει να έχουμε παραδώσει μέχρι τις 30/06/22.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΑΒΑΞ Α.Ε. (κεντρικός εργολάβος)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Η παραλαβή των σταθμών γίνεται από τον commissioning engineer του πελάτη, την εταιρεία Τρίεδρος.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Πυροπροστασία

Συστήματα πυρανίχνευσης του Οίκου Schrack Αυστρίας σε κάθε σταθμό. Τα συστήματα λειτουργούν αυτόνομα σε κάθε σταθμό και ενημερώνουν για κάθε συμβάν το σύστημα κεντρικού ελέγχου εγκαταστάσεων του δικτύου.

Γενικές Πληροφορίες

Με βάση τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της Αττικό Μετρό, τα συστήματα πυρανίχνευσης που εγκαθίστανται στους σταθμούς επιβίβασης φέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω μηχανισμού «θερμής εφεδρείας» (hot standby) σε κάθε επιμέρους βαθμίδα του συστήματος, αποσκοπώντας στην ασφάλεια του κοινού και στην αξιοπιστία της εγκατάστασης. Κάθε σταθμός περιλαμβάνει περίπου 1000 περιφερειακά σημεία (ανιχνευτές, μπουτόν, συσκευές αναγγελίας, module επιτήρησης και εντολών βοηθητικών εγκαταστάσεων). Ο προγραμματισμός του συστήματος προβλέπει τον έλεγχο των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του σταθμού σε συνεργασία με το κεντρικό σύστημα ελέγχου BACS. Το σύστημα επιτηρείται από το χώρο του επόπτη μέσω σταθμού έγχρωμων γραφικών απεικονίσεων.

Μηχανικός Έργου

Άρης Ζαχαρίας