Συστήματα Πυρανίχνευσης, Ανίχνευσης CO, Ανίχνευσης Φυσικού αερίου και Κατάσβεσης.

Σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία Core Constructions η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ μελέτησε, εγκατέστησε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης για το  βιοκλιματικό  συγκρότημα της ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ ΑΕ. Στο κτίριο του Αμαρουσίου στεγάζονται τα γραφεία της επενδυτικής DIMAND.

Το συγκρότημα  διαθέτει δύο ανεξάρτητα κτίρια συνολικού εμβαδού 4.500,00  με δύο υπόγεια και μεσοπάτωμα υπογείου και με  χώρους υπόγειου πάρκινγκ χωρητικότητας 136 θέσεων

Από την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Εγκαταστάθηκε Κεντρική Πυρανίχνευση της εταιρείας ΙΝΙΜ Electronics –  Previdia,  Ανίχνευση CO της ADOS, ενώ στους χώρους του υπόγειου Parking  σύστημα ανίχνευσης Φυσικού Αερίου της εταιρείας Tecnocontrol

Επιπλέον εγκαταστάθηκαν σύγχρονα Συστήματα Κατάσβεσης AEROSOL (FIREPRO) στους ΗΜ χώρους, Σύστημα Κατάσβεσης Μαγειρείου (RFS iSafe) και Σύστημα Κατάσβεσης Inergen στο Computer Room. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι της θυγατρικής του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ACON.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ με εξειδικευμένο πρσωπικό και 5 δεκαετίες  εμπειρίας  διευρύνει συνεχώς με καινοτόμα, υψηλής αξιοπιστίας συστήματα πυρασφάλειας, ασφάλειας, βίντεοεπιτήρησης, ελέγχου πρόσβασης και ενεργειακής εξοικονόμησης και διαχείρισης, το πλούσιο ιστορικό έργων της  σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας.