Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Αυτόματης Κατάσβεσης για την αναβάθμιση των Διυλιστηρίων Ελευσίνας στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Το Έργο Αναβάθμισης Διυλιστηρίων Ελευσίνας βρίσκεται δίπλα στο υπάρχον διυλιστήριο της Ελευσίνας, στην ακτή της Ελευσίνας, περίπου 27 χλμ. δυτικά της Αθήνας.

Ο στόχος του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων μονάδων διύλισης αλλά και πλήθος κτιριακών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υποδομές του διυλιστηρίου. Εκτιμάται ότι η λειτουργία του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου θα συμβάλει στην ενίσχυση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της εξωστρέφειας του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων.

Η Ειδική Ομάδα της Εταιρίας Ζαριφόπουλος για Μεγάλα Έργα επέλεξε τις κατάλληλες λύσεις που να ανταπεξέρχονται στις υψηλές απαιτήσεις του έργου. Η Ζαριφόπουλος εγκατέστησε το σύστημα Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης στα 25 κτιριακά συγκροτήματα του διυλιστηρίου προστατεύοντας από συμβάντα φωτιάς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μέσης και χαμηλής τάσης, Control Rooms και γενικότερα κρίσιμο εξοπλισμό για την λειτουργία του διυλιστηρίου.

To σύστημα αποτελείται από 25 τοπικές κατασβέσεις με πίνακες του οίκου KENTEC – UK με υλικό κατάσβεσης FM200 του οίκου Tyco. Απαιτήθηκαν και υλοποιήθηκαν ειδικές μελέτες υδραυλικών υπολογισμών FM200 σύμφωνα με τις οποίες πιστοποιείται η ορθή λειτουργία των συστημάτων βάσει των προδιαγραφών του έργου αλλά και των σχετικών διεθνών προτύπων.

Μηχανικός Έργου: Χρυσοβιτσάνος Κων/νος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc – PM.