Σύστημα Κτιριακού Αυτοματισμού & Ενεργειακής Διαχείρισης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Τραπεζικός Τομέας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2022

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σημαντικές Παρατηρήσεις – Γενικές πληροφορίες

Σε 48 καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας ανά την Ελλάδα, τοποθετήθηκαν μετρητικές διατάξεις στις ενεργοβόρες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμός, φωτισμός κλπ). Οι μετρήσεις καταγράφονται, αποθηκεύονται και αναλύονται σε λογισμική πλατφόρμα σύμφωνα με τις διαδικασίες που προδιαγράφει το διεθνές πρότυπο ενέργειας ISO 50001. Οι χρήστες θέτουν τα επιθυμητά όρια στόχου κατανάλωσης με βάση τα οποία λειτουργούν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Η λογισμική πλατφόρμα (Energy Vision NX) παράγει τυποποιημένες και ελεύθερα παραμετροποιήσιμες αναφορές.