Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Θερμικών Καμερών στο κτίριο του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος Πυρανίχνευσης, η εταιρεία μας εγκατέστησε 4 θερμογραφικές κάμερες, που τοποθετήθηκαν περιμετρικά στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΚΔΑΥ Καλαμάτας. Το νέο σύστημα, συμπληρωμένο και από τον αντίστοιχο ψηφιακό καταγραφέα, συνεργάζεται αρμονικά με το υφιστάμενο σύστημα Πυρανίχνευσης, ελέγχοντας ανελλιπώς τις εξωτερικές επικίνδυνες ζώνες (χώροι εναπόθεσης ανακυκλωμένου υλικού) του κτιρίου.

Οι θερμογραφικές κάμερες διαθέτουν ταυτόχρονα και οπτικό φακό, προσφέροντας στο κτίριο επιπλέον προστασία από κακόβουλες εισβολές.

  • Επιβλέπων μηχανικός: Νεκτάριος Μπούνας