Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Ασφαλείας, Πυρανίχνευση και CCTV στο νέο κατάστημα της αλυσίδας Super Market ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΓΗ στην Καλαμάτα.

CCTV: Στο νέο κατάστημα εγκαταστάθηκε σύστημα CCTV αποτελούμενο από 24 οπτικές κάμερες και 2 ανεξάρτητα ψηφιακά καταγραφικά. Το σύστημα έχει μελετηθεί να ελέγχει όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Ασφάλεια: Έχει εγκατασταθεί σύστημα ολικής Ασφαλείας και Συναγερμού, αποτελούμενο συνολικά από 20 επιτηρητές-ανιχνευτές. Το σύστημα ελέγχει θερμοκρασιακά και τους ψυκτικούς χώρους τροφίμων του συγκροτήματος, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για ανεπιθύμητη διακύμανση της θερμοκρασίας. Το σύστημα επιτηρείται από το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ.

Πυρανίχνευση: Στο κτίριο έχει εγκατασταθεί πίνακας πυρανίχνευσης, που ελέγχει συνολικά 38 πυρανιχνευτές και 5 κομβία χειροκίνητης αναγγελίας φωτιάς. Όλα τα υλικά εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο κατά EN-54. Το σύστημα Πυρανίχνευσης διασυνδέεται με το σύστημα Ασφαλείας Συναγερμού και επιτηρείται από το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ.

  • Επιβλέπων μηχανικός: Νεκτάριος Μπούνας