Συστήματα πυρανίχνευσης, πυρανίχνευσης κατασβέσεων και ελέγχου πρόσβασης.

Η LARISA FACE COVER ΑΕ (Βιομηχανία χειρουργικών μασκών μιας χρήσης)  δημιουργήθηκε το 2020 σε συνθήκες πανδημίας covid 19, με σκοπό να προμηθεύσει το πολύτιμο αυτό Ιατροτεχνολογικό Υλικό  Ελληνικής Παραγωγής,  τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης  δίνει παραγωγική δυναμικότητα στις 60.000.000 μάσκες το μήνα.

H ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία SOLIS AE, μελέτησε, προμήθευσε, εγκατέστησε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία σύγχρονο σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης και σύστημα πυρανίχνευσης  κατασβέσεων του ιταλικού οίκου ΙΝΙΜ. Σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης της εταιρείας PAXTON εγκαταστάθηκε σε όλους τους χώρους του εργοστασίου.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, διανύοντας την πέμπτη δεκαετία πρωτοπόρου επιχειρηματικής πορείας στην αγορά, διευρύνει συνεχώς με καινοτόμα, υψηλής αξιοπιστίας συστήματα ασφάλειας, πυρασφάλειας, ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης, πλούσιο portfolio έργων για τη Βιομηχανία και για κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας.