Μελέτη, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφάλειας, Επιτήρησης, Ελέγχου πρόσβασης, Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης, στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η Κοινοπραξία ανέγερσης του έργου, απαρτιζόμενη από τις εταιρίες ΑΚΤΩΡ, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ, ΤΕΡΝΑ και ΕΤΕΘ, κατασκεύασε το Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει 5 ορόφους με γραφεία και τριώροφο υπόγειο πάρκινγκ 900 θέσεων.

Η εταιρία Ζαριφόπουλος εγκατέστησε το σύστημα Πυρανίχνευσης αποτελούμενο από δίκτυο δύο (2) πινάκων διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης και άνω των 1.600 περιφερειακών συσκευών ανίχνευσης του οίκου Notifier. Επίσης εγκατέστησε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με FM200, Inergen και ξηρά σκόνη σε διάφορους χώρους του κτιρίου.

Η ασφάλεια του κτιρίου καλύπτεται από Σύστημα Ασφάλειας αποτελούμενο από δίκτυο δύο (2) πινάκων GALAXY Honeywell, όπως επίσης και Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) σε όλους τους φυλασσόμενους χώρους, αποτελούμενο από 123 καρταναγνώστες του οίκου HONEYWELL.

Η εποπτεία των χώρων του κτιρίου γίνεται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης, αποτελούμενο από 99 σταθερούς έγχρωμους εικονολήπτες, οι οποίοι καταγράφονται σε 5 Ψηφιακούς καταγραφείς (DVR), κατασκευής των οίκων Honeywell και VISTA.

newtownhall-thessaloniki-1

newtownhall-thessaloniki-2

Μηχανικός Έργου: Νικόλαος Ζώκας.