Αποπεράτωση – Εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών ωδείου Αθηνών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Σε εξέλιξη

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πυροπροστασία

Δίκτυο πινάκων πυρανίχνευσης και συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με γεννήτριες αερολύματος

CCTV

Σύστημα καμερών στο χώρο του εστιατορίου – κυλικείου

Μηχανικός Έργου

Άρης Ζαχαρίας