ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Επιχειρήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

1/1/2021 – 1/1/2022

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πυροπροστασία

Σύστημα Πυρανίχνευσης του οίκου INIM με 11 πίνακες σε δίκτυο, 700 σημεία ανίχνευσης, συνεργασία με σύστημα αποκαπνισμού, συστήματα κατάσβεσης με κατασβεστικό αέριο NOVEC 1230 της TYCO σε Data room και ΑΕΡΟΖΟΛ Unimarsafe στους μηχανολογικούς χώρους

Συστήματα Ασφαλείας

Πίνακας ασφαλείας κοινόχρηστων χώρων της Honeywell με 100 ζώνες, διευθυνσιοδοτούμενος

CCTV

Σύστημα CCTV της HIKVISION με πλήθος καμερών

Access Control

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης θυρών και διαχείρισης πρόσβασης ανελκυστήρων της Honeywell με 60 καρταναγνώστες

Acon

Πυροσβεστικές φωλιές και σταθμοί εργαλείων  ανοξείδωτοι και πυροσβεστήρες

Σύστημα ανίχνευσης CO και LPG

Σύστημα ανίχνευσης CO και LPG στα parking του γερμανικού οίκου ADOS

Μηχανικός Έργου

Τζουτζάκης Χρήστος