Οφθαλμολογικό Αθηνών – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας & Ιατρεία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Νοσοκομεία – Θεραπευτήρια – Διαγνωστικά Κέντρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

2020 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ΜΙΣΘΩΤΗΣ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Πυροπροστασία

Προμήθεια, προγραμματισμός αρχικοποίηση συστήματος διευθυνσιοδοτούμενης Πυρανίχνευσης Ιταλικού οίκου Inim με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά υλικά σύμφωνα με τη μελέτη.

Συστήματα Ασφαλείας

Σύστημα ασφάλειας Ιταλικού οίκου Inim με περιφερειακό υλικό ανίχνευσης παραβίασης σε κρίσιμους χώρους.

CCTV

Σύστημα 24/7 παρακολούθησης και καταγραφής με δικτυακές κάμερες στον περιβάλλοντα χώρο και στο εσωτερικό μέρος του κτιρίου.

Γενικές πληροφορίες

Αλλαγή χρήσης με αποκατάσταση – Αναδιαρρύθμιση τριώροφου διατηρητέου κτιρίου κατοικίας με υπόγειο και δώμα

Μηχανικός Έργου

Γιώργος Στρατάκης