Μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης και Ελέγχου Πρόσβασης, στα καταστήματα της νέας Τράπεζας, Optima Bank.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει τη μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης και Ελέγχου Πρόσβασης, στα καταστήματα της νέας Τράπεζας, Optima Bank. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη 20 καταστήματα, με ορίζοντα 26 καταστημάτων έως το τέλος του 2020.

Σύστημα Ασφαλείας: Κεντρικό σύστημα συναγερμού του ευφήμου οίκου Inim Electronics, μέσω του οποίου επιτηρείται και ελέγχεται η απρόσκοπτη λειτουργία ευαίσθητων χώρων του Τραπεζικού καταστήματος.

Πυρανίχνευση – Κατασβέσεις: Κεντρικό σύστημα συμβατικής πυρανίχνευσης του ευφήμου οίκου Inim Electronics, μέσω του οποίου επιτηρείται και ελέγχεται η απρόσκοπτη λειτουργία ευαίσθητων χώρων του Τραπεζικού καταστήματος.

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης: Σύστημα CCTV IP τελευταίας τεχνολογίας του ευφήμου οίκου Dahua Electronics, αποτελούμενο από NVR και δικτυακές εσωτερικές και εξωτερικές κάμερες, με υποστήριξη κανόνων video analytics, όπως ανίχνευση εισβολής, ανίχνευση γραμμής και λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως δυνατότητα στη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, εξάλειψης των ψευδών συναγερμών από ζώα, έντομα, αλλαγές φωτισμού και άλλων περιβαλλοντολογικών συνθηκών, κατηγοριοποίησης των πραγματικών συναγερμών σε άνθρωπο και όχημα και αναζήτησης βάση αυτών.

Πυροσβεστικά Μέσα: ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε.

Κέντρο Λήψης Σημάτων: Όλα τα ανωτέρω συστήματα επιτηρούνται από το ΚΛΣ ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε.

  • Επιβλέπων Μηχανικός: Χάρης Τρισπιώτης