Ανακαίνιση γραφείων Roche Hellas Αλαμάνας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:

Επιχειρήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

20/5/2021 – 30/7/2021

ΑΝΑΘΕΤΩΝ:

ROCHE HELLAS ΚΑΙ REDEX ΑΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

REDEX AE

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ:

ROCHE HELLAS

Πυροπροστασία

Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα PREVIDIA του κατασκευαστικού οίκου Inim Electronics και σύστημα ανίχνευσης CO του οίκου Tecnocontrol

Συστήματα Ασφαλείας

Σύστημα Ασφαλείας Galaxy Dimension του κατασκευαστικού οίκου Honeywell

CCTV

Δικτυακό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου HIKVISION με κάμερες και κέντρο ελέγχου

Access Control

Δικτυακό σύστημα ελέγχου πρόσβασης του κατασκευαστικού οίκου DDS Security, speed gates της Εταιρίας TISO και long range καρταναγνώστες της Εταιρίας NEDAP

Κατασβέσεις

Συστήματα κατάσβεσης Aerosol του κατασκευαστικού οίκου DSPA – UNIMARSAFE

Γενικές πληροφορίες

Στο κτίριο γραφείων της ROCHE HELLAS έχουν εγκατασταθεί σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα ασφάλειας, πυρανίχνευσης, κατάσβεσης, CCTV και ελέγχου πρόσβασης. Οι ανάγκες του έργου απαιτούσαν σύγχρονα συστήματα στα οποία η Ζαριφόπουλος έχει ανταποκριθεί πλήρως, εγκαθιστώντας συστήματα ασφαλείας και Πυρανίχνευσης διαφόρων και επώνυμων οίκων τα οποία παρέχουν, ομαλή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων, υψηλό δείκτη ασφάλειας με γνώμονα τις ποιοτικές προδιαγραφές του έργου. Τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης σε συνδυασμό με τα συστήματα κατασβέσεων προσδίδουν την μέγιστη ασφάλεια έναντι της φωτιάς σε άμεσο χρόνο και με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα συστήματα ασφαλείας είναι τελευταίας τεχνολογίας, Grade 3 με ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης απαρτίζεται από σύγχρονους δικτυακούς ελεγκτές, καρταναγνώστες προσωπικού και οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονα speed gates. Το σύστημα εποπτείας με κάμερες είναι και αυτό νέας τεχνολογίας, προσφέροντας τις ψηλότερες δυνατές επιδόσεις από μεριάς ποιότητας και ανάλυσης εικόνας, καταγράφοντας πάντα αρχεία σε συσκευή καταγραφής υψηλής ανάλυσης. Τα συστήματα ασφαλείας διασυνδέονται κάτω από πλατφόρμα ολοκλήρωσης Amadeus 8 του κατασκευαστικού οίκου DDS Securit.

Μηχανικός Έργου

Τζουτζάκης Χρήστος