Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των συστημάτων Πυρανίχνευσης, Ανίχνευσης Αερίων, Κατάσβεσης, Ασφάλειας και CCTV, στο πλαίσιο ανέγερσης της νέας επταώροφης οικοδομής με τρία υπόγεια, ως επέκταση υφιστάμενου κτιρίου καταστημάτων.

Ανέγερση υπερσύγχρονου επαγγελματικού κτιρίου επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 119

Οι εργασίες μελέτης και κατασκευής του κτιρίου ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου 2019, καθώς το οικόπεδο με εμβαδόν  1.000 τ.μ. πέρασε στο χαρτοφυλάκιο της Ten Brinke Hellas. Το κτίριο, το οποίο κατασκευάζεται με τους πλέον σύγχρονους όρους και πιστοποιήσεις Gold Leed, θα έχει συνολικό εμβαδόν 9.424 τ.μ., αποτελούμενο από 3 υπόγεια επίπεδα (2.683 τ.μ.) με χώρους στάθμευσης, ισόγειο και επτά ορόφους γραφειακών χώρων (6.740 τ.μ.). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να διατεθεί για χρήση τον Δεκέμβριο του 2020.

Τα συστήματα τα οποία παραδόθηκαν σε πλήρη λειτουργία στον κατασκευαστή του έργου EMD Constructions, είναι: σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης Πυρανίχνευσης κοινόχρηστων χώρων, έξι αυτόνομα κεντρικά συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης Πυρανίχνευσης ισάριθμων ιδιοκτησιών, τρία συστήματα Κατάσβεσης με αεροζόλ στους μηχανολογικούς χώρους, δύο συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης Ανίχνευσης CO στους υπόγειους χώρους στάθμευσης, σύστημα της Μεγαφωνικής με πιστοποίηση ΕΝ54 για συνεργασία με τα συστήματα πυρανίχνευσης, σύστημα Ασφάλειας του κτιρίου με ενσωματωμένες μονάδες ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμους χώρους, καθώς και το σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης καμερών (CCTV).

Σύστημα Ασφάλειας κοινόχρηστων χώρων: Το σύστημα Ασφάλειας αποτελείται από κεντρικό πίνακα 10100L του Ιταλικού οίκου Inim, που επεκτείνεται μέσω ειδικών μονάδων/καρτών, οι οποίες βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των κοινόχρηστων χώρων.

Το σύστημα πλαισιώνεται από 29 ανιχνευτές κίνησης, 2 μαγνητικές επαφές βαρέως τύπου για τις εισόδους των χώρων στάθμευσης, 9 μαγνητικές επαφές για ανοίγματα και πόρτες, εξωτερική και εσωτερική σειρήνα, κομβίο πανικού και 5 υποσυστήματα ελέγχου πρόσβασης με καρταναγνώστες, τα οποία ελέγχουν κρίσιμους χώρους και είναι ενσωματωμένα στο κεντρικό σύστημα Ασφάλειας.

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί, για να ενσωματώσει και πρόσθετα συστήματα ασφάλειας που ενδεχομένως να ζητηθούν στο μέλλον, για τα γραφεία του κάθε ορόφου ξεχωριστά.

Συστήματα Πυρανίχνευσης κατά ΕΝ54: Το σύστημα Πυρανίχνευσης κοινόχρηστων χώρων αποτελείται από διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα δύο βρόχων τύπου Smartloop2080/G, του Ιταλικού οίκου Inim. O πίνακας επιτηρεί 93 διευθυνσιοδοτούμενα περιφερειακά υλικά (φωτοηλεκτρικούς και θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, μπουτόν, φαροσειρήνες και μονάδες επιτήρησης διαφραγμάτων και κατασβέσεων).

Επιπλέον, σε κάθε ένα από τα έξι επίπεδα (από ισόγειο έως πέμπτο όροφο) έχουν εγκατασταθεί έξι πίνακες διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης Smartloop1010/G του ιδίου οίκου, οι οποίοι επιτηρούν 116 περιφερειακά υλικά (φωτοηλεκτρικούς και θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, μπουτόν, φαροσειρήνες και μονάδες επιτήρησης διαφραγμάτων και κατασβέσεων) διαμοιρασμένα στον εκάστοτε πίνακα.

Ο πίνακας των κοινοχρήστων επιτηρεί όλους τους υπόλοιπους πίνακες πυρανίχνευσης, τα συστήματα ανίχνευσης CO, τα συστήματα κατασβέσεων και μπορεί να ενημερώνει το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ του Ομίλου Ζαριφόπουλος, μέσω του συστήματος ασφάλειας.

Συστήματα Κατασβέσεων: Τα τρία συστήματα Κατασβέσεων αφορούν τους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους του κτιρίου (χώρος Μέσης Τάσης, χώρος Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης και χώρος ΔΕΗ & Η/Μ). Τα συστήματα απαρτίζονται από μονάδες αεροζόλ, οι οποίες συνεργάζονται με τοπικούς πίνακες κατάσβεσης (ένας για κάθε σύστημα) τύπου SigmaXT του οίκου Kentec.

Ο κάθε πίνακας κατάσβεσης επιτηρεί τον εκάστοτε χώρο μέσω ενός φωτοηλεκτρικού και θερμοδιαφορικού ανιχνευτή και ανάλογα με την κατάσταση αυτών ξεκινά ή όχι η διαδικασία αντίστροφης μέτρησης, για την ενεργοποίηση των γεννητριών αεροζόλ. Σε κάθε σύστημα Κατάσβεσης υπάρχει μία φαροσειρήνα (στον εσωτερικό χώρο), ένα κουδούνι και ένα φωτιστικό ‘Stop Gas’ (έξω από το χώρο) για την οπτικοακουστική ενημέρωση περιστατικού ενεργοποίησης κατάσβεσης.

Ο κάθε πίνακας συνοδεύεται από μπουτόν χειροκίνητης κατάσβεσης καθώς και από κλειδοδιακόπτη ακύρωσης εντολής. Κάθε σύστημα κατάσβεσης μπορεί να ενημερώσει τον πίνακα πυρανίχνευσης κοινοχρήστων για πιθανό περιστατικό φωτιάς (alarm-prealarm) είτε για τεχνικό σφάλμα.

Συστήματα ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO): Στο κτίριο έχουν εγκατασταθεί δύο διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα ανίχνευσης CO με κεντρικούς πίνακες τύπου Flexados 914 Lon του οίκου Αdos. Ο ένας από τους δύο πίνακες επιτηρεί 7 διευθυνσιοδοτούμενους ανιχνευτές του Β’ και Γ’ υπογείου, ενώ ο δεύτερος επιτηρεί 3 ανιχνευτές του Α’ υπογείου. Οι ανιχνευτές μπορούν να ανιχνεύσουν συγκέντρωση 0-300ppm.

Σε περίπτωση υπέρβασης της συγκέντρωσης πέραν τον φυσιολογικών ορίων, καταγράφεται περιστατικό συναγερμού με άμεση έναυση των προειδοποιητικών πινακίδων αλλά και της αντίστοιχης σειρήνας, για την προειδοποίηση και ενημέρωση των παρευρισκόμενων εντός των χώρων στάθμευσης, για εκκένωση του χώρου. Τα συστήματα μεταδίδουν το περιστατικό και στον πίνακα πυρανίχνευσης και κατ’ επέκταση και στο σύστημα συναγερμού.

Σύστημα μεγαφωνικής κατά ΕΝ54: Το σύστημα μεγαφωνικής αποτελείται από την κεντρική μονάδα τεσσάρων ζωνών τύπου PAW4504-V του ιταλικού οίκου Inin, το οποίο διαθέτει πιστοποιήσεις ΕΝ54-16 και ΕΝ54-4 για συνεργασία με συστήματα Πυρανίχνευσης τα οποία είναι επίσης πιστοποιημένα κατά EN54. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αναγγελίας αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, για τη σωστή και άμεση εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση περιστατικού φωτιάς.

Αποτελείται από 19 επίτοιχα ηχεία και 27 χωνευτά εντός ψευδοροφών. Τα ηχεία αυτά είναι συνδεδεμένα με την κεντρική μονάδα και ενεργοποιούνται ανάλογα με τη ζώνη στην οποία συνδέονται. Σε κάθε ζώνη ηχείων είναι δυνατή η εκπομπή διαφορετικού μηνύματος ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον είναι δυνατή η ομιλία και η μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων ομιλίας από τον εκάστοτε διαχειριστή, μέσω δύο διαφορετικών σταθμών ανακοινώσεων. Το σύστημα δύναται να αναπαράγει και κανονικά αρχεία μουσικής μέσω εξωτερικής μονάδα αποθήκευσης.

Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής καμερών (CCTV): Το σύστημα παρακολούθησης είναι του οίκου Hikvision, αποτελείται από 35 κάμερες ανάλυσης 2ΜP τύπου dome DS-2CE56D0T-IRPF και 6 κάμερες ίδιας ανάλυσης τύπου bullet (DS-2CE16D0T-IT3F) τοποθετημένες σε ιδανικά για τη βέλτιστη εποπτεία του κτιρίου σημεία.

Τα δεδομένα βίντεο από τις κάμερες αποθηκεύονται στα δύο καταγραφικά τύπου DS-7232HQHI-K2, καθένα από τα οποία διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης έως 32 καμερών. Το κάθε καταγραφικό περιλαμβάνει δύο σκληρούς δίσκους των 6TB, για καταγραφή έως 15 ημερών σύμφωνα με το νόμο. Το σύστημα πλαισιώνεται από οθόνη για την οπτικοποίηση και ηλεκτρονικό mouse για χειρισμούς, playback και άλλες λειτουργίες. Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί μέσω τοπικού δικτύου από Η/Υ αλλά και μέσω διαδικτύου από επιπλέον χρήστες (μέσω smartphone, tablet κ.α.) αλλά και από το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ του Ομίλου Ζαριφόπουλος, για επαλήθευση περιστατικών εάν απαιτηθεί.

  • Επιβλέπων μηχανικός: Γιώργος Στρατάκης