Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ με κοινωνική ευαισθησία, μετά από αίτημα του διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού σχολείου Θύμαινας Φούρνων Κορσεών, απέστειλε θερμοπομπούς και πυροσβεστικό υλικό της θυγατρικής της εταιρείας ACON Πυροσβεστικά Μέσα, για να καλυφθούν ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου.

Παράλληλα καλύπτει την ξενάγηση των μικρών μαθητών σε Μουσεία και φορείς πολιτισμού μέσω της ειδικής καινοτόμας πλατφόρμας www.museotek.net που γεφυρώνει τον πολιτισμό με την εκπαίδευση χωρίς τους περιορισμούς της απόστασης.

Το Δημοτικό σχολείο της Θύμαινας, νησάκι με λιγότερους από 80 κατοίκους και με μόλις 5 μαθητές μαζί με το νηπιαγωγείο του, αντιμετωπίζει τα προβλήματα που απασχολούν τα περισσότερα  μικρά ακριτικά νησιά: δύσκολη πρόσβαση, αντίξοες καιρικές συνθήκες, ελλείψεις σε υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό στα ολιγομελή σχολεία, δυσκολία στην προσέγγιση χώρων πολιτισμού, γήρανση του πληθυσμού.

H ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος του CSR Hellas, ενισχύει στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από ιδρύσεώς της, εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία κάθε βαθμίδας, σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου 4, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για ποιοτική εκπαίδευση, σε κάθε επίπεδο.