Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της νέας ιδιοκτήτριας της ΣΕΚΑΠ, Japan Tobacco International, για αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου στην Ξάνθη, με στόχο το μετασχηματισμό της ΣΕΚΑΠ σε μια σύγχρονη και βιώσιμη μονάδα παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. επιλέχτηκε για  την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία συστημάτων Πυροπροστασίας και Ασφάλειας. Η  μελέτη του έργου έγινε από την ΙΩΝΙΚΗ ΕΤΕ.

Το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά σύστημα Πυρανίχνευσης και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, με υπερσύγχρονο σύστημα γραφικού ελέγχου – κατόψεων πολλαπλών θέσεων, του Αυστριακού οίκου Schrack Seconet, το οποίο χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της κατάστασης, καθώς και τη λειτουργία και τον έλεγχο των συστημάτων πυρανίχνευσης από μια κεντρική τοποθεσία.

Ειδικότερα για τους χώρους παραγωγής προβλέφθηκε ένα σύστημα Πυρανίχνευσης με δειγματοληψία αέρα (ASD) του κατασκευαστικού οίκου Xtralis, που προσφέρει έγκαιρη ειδοποίηση και ανοχή σε ψευδοσυναγερμούς, χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία που ενσωματώνει. Η μεθοδολογία σχεδιασμού ενός συστήματος δειγματοληψίας αέρα (ASD) στηρίζεται στο πρότυπο ΕΝ54-14 που διέπει τις αρχές σχεδιασμού για συστήματα πυρανίχνευσης, ενώ ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ΕΝ54-20.

Το σύστημα Πυρανίχνευσης θα συνοδευτεί από επεκτάσιμο σύστημα Ασφαλείας για το κεντρικό κτίριο και την περίμετρο των κρίσιμων εγκαταστάσεων, που θα συνεργαστεί με το υπάρχον CCTV VMS, ολοκληρώνοντας τη θωράκιση του εργοστασίου για την προστασία της ζωής και της περιουσίας.