Με όραμα μια Ελλάδα σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας τη συνεισφορά της και στον τουρισμό, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι πλέον μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αποστολή του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα.

Στον Ξενοδοχειακό κλάδο, έναν από τους κύριους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ έχει μελετήσει, αναπτύξει, εγκαταστήσει και συντηρεί, μια πλήρη σειρά καινοτόμων λύσεων, αποκτώντας πρωταγωνιστικό ρόλο με πολύ μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων, σε ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης και πάντα δίπλα στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ προσφέρει επί 50 σχεδόν χρόνια αξιόπιστες και προηγμένες λύσεις στον κλάδο του τουρισμού, συνεισφέροντας στην άριστη ελληνική φιλοξενία.

Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής, με την εμπειρία και τεχνογνωσία των εξειδικευμένων ανθρώπων της και με πορεία που εγγυάται την κάλυψη των αναγκών κάθε ξενοδοχειακής εγκατάστασης, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη, εξασφαλίζοντας συνθήκες άνεσης και ασφάλειας.