airport

Ως μέρος της προσπάθειας για τη βελτίωση της Aσφάλειας και στα 28 κράτη-μέλη της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη δημιουργία ενιαίας πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εξοπλισμό ελέγχου Ασφαλείας των αερομεταφορών.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας των αερομεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας, στα πλαίσια της πρόσφατα εκφρασμένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής για μια αποτελεσματική και πραγματική «Ένωση Ασφάλειας» στην Ε.Ε. Με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, ο εξοπλισμός Ασφαλείας που έχει εγκριθεί σε ένα κράτος-μέλος θα μπορεί να διατίθεται στην αγορά και άλλων κρατών μελών. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος για την αμοιβαία αναγνώριση εξοπλισμού ασφαλείας θα συμβάλει στην εξάλειψη του κατακερματισμού της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου Ασφαλείας, στην τόνωση της απασχόλησης σε αυτόν τον κλάδο και τελικά στη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών σε όλη την Ευρώπη.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προσώπων, χειραποσκευών και εμπορευμάτων στον τομέα των αερομεταφορών αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά, με ετήσιο παγκόσμιο κύκλο εργασιών 14 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,2 δισ. ευρώ μόνο στην ΕΕ. Ωστόσο, επί του παρόντος, η εσωτερική αγορά της Ε.Ε. για τον εξοπλισμό ελέγχου είναι κατακερματισμένη λόγω της ύπαρξης εθνικών διαδικασιών πιστοποίησης, οι οποίες παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας του εξοπλισμού ελέγχου Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας εντός της εσωτερικής αγοράς, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου Ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των απαιτήσεων-επιδόσεων του εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας των αερομεταφορών στους αερολιμένες της Ε.Ε. δεν θεσπίζει ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων προτύπων σε όλους τους αερολιμένες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός που έχει πιστοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά άλλων κρατών μελών.

Με την πρόταση της Επιτροπής θα θεσπιστεί ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης σε επίπεδο Ε.Ε., βασισμένο σε κοινή μεθοδολογία δοκιμών και στην έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης από κατασκευαστές, το οποίο θα ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.