Στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση στην υποστήριξη του ελληνικού Πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης, η εταιρεία μας προσέφερε, μετά από αίτημα του Μουσείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιδρύματος Ελληνισμού, ένα σύγχρονο σύστημα ασφάλειας και επιτήρησης, για την προστασία του κτιρίου και των εκθεμάτων του.

Το Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιδρύματος Ελληνισμού – τo «Ναυτικό Μουσείο  Σκοπέλου» όπως το αποκαλούν στο νησί, κομμάτι του πολιτιστικού έργου του Ιδρύματος Ελληνισμού Περσεύς Αθηναίος, βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Γλώσσα Σκοπέλου και στεγάζεται σε παραδοσιακό οίκημα του 1926. Περιέχει εκθέματα που απηχούν τη λαογραφική και ναυτική παράδοση των Σποράδων, διαθέτει βιβλιοθήκη και φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές δράσεις του νησιού, όπως και ειδικές δραστηριότητες για παιδιά.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., πρωτοπόρος στον κλάδο της από το 1972, με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνώνυμη με την εταιρική της ταυτότητα από ιδρύσεώς της, υποστηρίζει και ενισχύει δράσεις και φορείς που συμβάλλουν στη διατήρηση, διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Παράλληλα, με πλούσιο έργο και υπηρεσίες σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους σε όλη την ελληνική επικράτεια και με εγκατεστημένα συστήματα σε μεγάλο αριθμό έργων και σημεία πολιτισμού, έχει αναλάβει υπεύθυνα την προστασία και διαφύλαξη ιστορικών πολιτιστικών χώρων και των εκθεμάτων τους.

Ναυτικό Μουσείο Σκοπέλου

Το σύστημα ασφάλειας που τοποθετήθηκε, βασίζεται σε τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης για την αποφυγή καλωδιακών οδεύσεων. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής μονάδας και περιφερειακών υλικών είναι κρυπτογραφημένο και προστατευμένο. Σε περίπτωση απώλειας δικτύου, το σύστημα θα συνεχίσει να ενημερώνει τον χρήστη.

Το σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), έχει ως σκοπό τη συνεχή επιτήρηση, παρακολούθηση και καταγραφή εικόνων σε περιοχές του κτιρίου. Το σύστημα συγκροτείται από τον δικτυακό ψηφιακό καταγραφέα εικόνων, το λογισμικό και τους ψηφιακούς εικονολήπτες. Πραγματοποιεί συνεχόμενη καταγραφή και έχει τη δυνατότητα υλοποίησης έξυπνης αναζήτησης καταγεγραμμένων εικόνων.