Με την ευγενική εκπαιδευτική προσφορά της διασωστικής Ομάδας Εθελοντών Πολιτών Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε για το 2022 η επανεκπαίδευση προσωπικού της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ  στη χρήση απινιδωτή και σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, τα οποία  διαθέτουν απινιδωτή για το προσωπικό αλλά και για κάθε συνάνθρωπο που θα τον χρειαστεί σε κοντινή απόσταση.

Η παρουσίαση περιελάμβανε πρακτική εξάσκηση με εκπαιδευτικό απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ, ενώ αφιερώθηκε χρόνος για  εκ νέου αναφορά  στη σημασία της αιμοδοσίας.

Η εταιρεία από τον Απρίλιο του 2019 έχει εγγραφεί στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών με τα παρακάτω στοιχεία, καλώντας το προσωπικό της αλλά και εθελοντές αιμοδότες, να ενισχύουν την εταιρική αλλά και κάθε τράπεζα αίματος που επιθυμούν.

Αριθμός μητρώου 14930 «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών ΔΙΑΣ» της εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο Όμιλος  στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζοντας Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ασφάλειας Διαχείρισης Πληροφοριών και Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 , ISO 27001:2013 και ISO  37001: 2016, συμμετέχει σε πλήθος δράσεων που ενισχύουν τους στόχους του για βιώσιμη ανάπτυξη.