Τα συστήματα δειγματοληψίας αέρα (aspiration systems) αποτελούν μια από τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις πυρανίχνευσης για χώρους που απαιτούν υψηλό επίπεδο προστασίας και αντιμετωπίζουν προβλήματα αξιοπιστίας με τις συμβατικές μεθόδους ανίχνευσης. Διέπονται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ54-20, που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησής τους.

Η δειγματοληψία αέρα στηρίζεται στην αρχή της αναρρόφησης αέρα από τον προστατευόμενο χώρο, ο οποίος καταλήγει σε μία ειδική μονάδα ανίχνευσης-αξιολόγησης. Η προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης laser που ενσωματώνει μια τέτοια μονάδα, εξασφαλίζει την έγκαιρη-πρώιμη ανίχνευση καπνού από πραγματική φωτιά (σωματίδια καύσης), δίχως να είναι επιρρεπής σε ψευδοσυναγερμούς λόγω ρυπαρότητας του χώρου από άλλες αιτίες (π.χ. παρουσία σκόνης).

Η λειτουργία του συστήματος

Η μονάδα εμπεριέχει ειδική αντλία η οποία ρυθμίζει την απαιτούμενη ένταση και το ρυθμό αναρρόφησης, ενώ η προσέλευση του αέρα γίνεται μέσω δικτύου πλαστικών (συνήθως) σωλήνων που έχουν κατάλληλες οπές. Η διαδρομή των σωλήνων και οι οπές δημιουργούνται μετά από μελέτη του υπό κατασκευή συστήματος με εξειδικευμένο λογισμικό του κατασκευαστή, το οποίο αναπαριστά τις συγκεκριμένες συνθήκες του εκάστοτε χώρου. Πρακτικά, οι οπές προσομοιάζουν τις θέσεις των συνηθισμένων σημειακών ανιχνευτών καπνού, ωστόσο η ευαισθησία του συστήματος στηρίζεται στην ταυτόχρονη προσθετική ανίχνευση καπνού ταυτόχρονα από όλες τις οπές, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τους κλασικούς πυρανιχνευτές, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.

Η ευαισθησία της μονάδας είναι ρυθμιζόμενη και έχει πολλαπλά επίπεδα συναγερμού, τα οποία μπορούν να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες, ανάλογα με το χώρο και τη σοβαρότητα του συμβάντος (π.χ. κλείσιμο κλιματισμού κατά τον προ-συναγερμό 1ου επιπέδου, ενεργοποίηση συστήματος κατάσβεσης κατά τον επιβεβαιωμένο συναγερμό 2ου επιπέδου). Τα ειδικά φίλτρα που περιέχουν οι μονάδες, συγκρατούν τα σωματίδια που δεν έχουν σχέση με καπνό φωτιάς, ελαχιστοποιώντας τους ψευδοσυναγερμούς, που αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν περιθώριο διακοπής της ομαλής τους λειτουργίας (π.χ. χειρουργεία νοσοκομείων).

Τα οφέλη της έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς

Η δομή ενός συστήματος δειγματοληψίας επιτρέπει τη συντήρησή του, πρακτικά με ελάχιστη όχληση του προστατευόμενου χώρου, καθώς η μονάδα αξιολόγησης μπορεί να είναι εγκατεστημένη εκτός αυτού, ή σε κάποια άκρη του. Επιπλέον, καθώς η αναρρόφηση αέρα είναι συνεχής, ουσιαστικά το σύστημα βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση επιτήρησης, που δίνει σήμα σφάλματος εάν υπάρξει οποιαδήποτε ανωμαλία στη διαδικασία (π.χ. μπλοκαρισμένος σωλήνας).

Η έγκαιρη ανίχνευση φωτιάς καθιστά δυνατή την ανθρώπινη παρέμβαση με φορητά πυροσβεστικά μέσα, πριν η φωτιά εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη σχεδόν πλήρη καταστροφή ενός χώρου και τη θέση σε κίνδυνο ανθρώπινων ζωών, ενάντια σε μια ολιγόωρη (ή ακόμα και μηδαμινή) διακοπή της ομαλής λειτουργίας.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας έναντι των συμβατικών λύσεων (σημειακοί ανιχνευτές, δέσμες καπνού, κ.α.) την καθιστούν πλέον ως τη στάνταρ λύση διεθνώς, για χώρους όπου η προστασία της ανθρώπινης ζωής και πολύτιμης περιουσίας είναι κρίσιμη, όπου η εγκατάσταση των συνηθισμένων λύσεων είναι πρακτικά αδύνατη, ή όπου η συντήρηση-υποστήριξη συστημάτων πυρανίχνευσης είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω πρόσβασης ή συνεχούς λειτουργίας του χώρου. Παραδείγματα αποτελούν νοσοκομεία, ιστορικά μνημεία, πολύ ψηλοί χώροι όπως αίθρια, ψυγεία, clean rooms, data centers, server rooms, πύργοι ελέγχου αεροδρομίων, μεγάλες αποθήκες, κ.α.

Η Xtralis ανήκει στον Όμιλο εταιριών της Honeywell και είναι παγκοσμίως η πρώτη εταιρία στην παραγωγή συστημάτων δειγματοληψίας αέρα  για πυρανίχνευση, καινοτομώντας και εξελίσσοντας διαρκώς την τεχνολογία ανίχνευσης καπνού, κατοχυρώνοντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό από σχετικές πατέντες.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ είναι εξουσιοδοτημένος και εκπαιδευμένος αντιπρόσωπος της Xtralis, βραβευμένος συνεργάτης της Honewell, και διαθέτει πλήρως καταρτισμένο προσωπικό για τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ολόκληρης της διαθέσιμης γκάμας προϊόντων.