Η Εταιρεία μας πιστοποιήθηκε 2η φορά μέσα σε 3 μήνες από την TUV Hellas, με ένα ακόμη ISO. To ISO 9001 – Έκδοση 2015, που αγγίζει «οριζόντια και κάθετα», όλη την επιχειρηματική δράση μας, δείχνει τη δυναμική και την αμεσότητα της προσαρμογής μας στα «κελεύσματα» των καιρών.

To ISO 9001 – Έκδοση 2015, περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. Δείχνει ακόμα τις δυνατότητες που έχουμε ώστε να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην επιχειρηματική οργάνωση του «σήμερα», αλλά και του «αύριο», προτάσσοντας τα παρακάτω τέσσερα κρίσιμα στοιχεία:

  • Την Εταιρική Διοίκηση μέσω στόχων
  • Την Ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Την Αξιολόγηση – διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων (risk assessment)
  • Τη Διαχείριση – Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Το συγκεκριμένο ISO, πιστοποιεί την αξιόπιστη εκτέλεση των εργασιών μας, μέσω σαφώς καθορισμένων διαδικασιών και επικοινωνίας, προάγοντας την καινοτομία και την πρωτοβουλία των ανθρώπων μας, ορίζοντας την με τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης.

Η Πιστοποίηση έγινε πρόσφατα από την TUV Hellas. Η εξαιρετική οργάνωση μας, αποτελεί σημείο αναφοράς σε όλο τον Κλάδο μας, κάτι που μας κάνει πραγματικά περήφανους.